Condiţii generale de vânzare

 1. Produsele vândute franco-depozit Goito (MN) sau prin portul alocat călătoresc pe riscul şi pericolul cumpărătorului care işi asumă acest risc din momentul în care marfa este predată transportatorului.
 2. Plăţile trebuie efectuate în locul în care a fost emisă factura de către societatea Azichem S.r.l.; din ziua imediat următoare după expirarea termenului de plată stabilit începe să se aplice dobânda de întârziere conform legii in vigoare.
 3. Azichem S.r.l. garantează proprietatea mărfii vândute până la efectuarea plăţii întregii sume conform facturii chiar şi în cazul în care marfa este apoi livrată de către cumpărător terţilor.
 4. Cumpărătorul trebuie să verifice în prealabil integritatea ambalajelor, conformitatea produselor livrate cu domeniile şi modalităţile de utilizare; eventualele neconformităţi trebuie semnalate prin intermediul scrisorii recomandate înainte de utilizarea produselor şi oricum în maxim 8 (opt) zile de la data livrării; în cazul defectelor care nu se observă imediat (ascunse, oculte) termenul de mai sus decurge din momentul în care au fost identificate  şi oricum în maxim 3 luni de la livrarea produselor; responsabilitatea firmei Azichem S.r.l. se limitează la înlocuirea produselor sau, la alegerea cumpărătorului, la retragerea mărfii pe cheltuiala acestuia şi restituirea sumelor eventual încasate; este exclusă orice altă responsabilitate a vânzătorului, despăgubiri ale prejudiciilor sau plata penalităţilor de către acesta; reclamaţiile referitoare la defectele produselor nu dau cumpărătorului dreptul de a suspenda sau întârzia plata, indiferent dacă aceasta se referă la marfa contestată sau la altele.
 5. Oferta noastră nu determină asumarea de obligaţii de nici un fel în afara prevederilor explicitate  în ceste condiţii de vânzare cu excepţia ofertelor care conţin condiţii specifice; orice fel de asistenţă tehnică scrisă sau verbală oferită şi/sau prestată de către Azichem S.r.I., în ceea ce priveşte utilizarea produselor nu îl exonerează pe cumpărător de responsabilitatea sa în legătură cu conţinutul acestor condiţii de vânzare.
 6. Obligaţiile firmei Azichem S.r.l. se sfârşesc odată cu predarea produselor comandate cumpărătorului; prin această activitate angajamentele luate de Azichem S.r.l. trebuie considerate îndeplinite
 7. Cumpărătorul este obligat să ridice produsele comandate în şapte zile lucratoare de la data de predare indicată; depăşirea acestui termen dă dreptul firmei Azichem S.r.l. să emită factura şi să pretindă efectuarea plăţii.
 8. Data prevăzută pentru livrarea mărfii este indicativă şi nu sunt de imputat firmei Azichem S.r.l. cauzele de forţă majoră şi cele care nu depind de voinţa acesteia; eventuala depăşire a termenului convenit peste şapte zile lucrătoare dă cumpărătorului posibilitatea de a declara rezoluțiunea contractului şi de a anula comanda, acesta având dreptul de a recupera sumele eventual anticipate, dar fără dreptul de fi despăgubit pentru eventualele prejudicii sau penalităţi.
 9. Pentru produsele comercializate şi/sau importate, termenele de livrare sunt date cu titlu indicativ şi oricum subordonate disponibilităţii mandanţilor şi nivelului de aprovizionare a depozitului nostru. 
 10. Stocarea şi conservarea produselor livrate trebuie făcute în conformitate cu indicaţiile scrise în acest scop pe ambalaje şi/sau pe fişele noastre tehnice.
 11. În lipsa acceptării şi confirmării scrise, ridicarea mărfii de către cumpărător corespunde inchieierii contractului în condiţiile descrise aici.
 12. Pentru orice litigiu se va aplica legea italiană şi se va recunoaşte ca şi for competent Forul din Mantova.

Indicaţiile de pe fişele tehnice

Informaţiile şi datele despre caracteristicile şi specificaţiile tehnice ale produselor sunt obligatorii numai dacă sunt în mod expres preluate de contract. Azichem îşi rezervă dreptul de a efectua orice modificare necesară produselor sale fără a afecta caracteristicile esenţiale. Dată fiind marea variabilitate a condiţiilor de aplicare şi de utilizare, informaţiile furnizate sunt oricum cu titlu indicativ; ca urmare, utilizatorul trebuie, în prealabil, să testeze personal produsele pentru a verifica conformitatea cu domeniile şi modalităţile de utilizare prevăzute.

Produse în evidențǎ

 • Readymesh
 • Sanageb
 • Syntech Poliurea
 • Pro Seal