CONSILEX MUFFA: eliminarea definitivǎ a mucegaiului din ziduri

Cod: S.0005

Sistem integrat, pentru bioconstrucții, pe bazǎ de soluții apoase de sǎruri de amoniu quaternar, pentru curǎțarea şi eliminarea pe termen lung a mucegaiului de pe ziduri.

Produse utilizate

Premise

Apariția coloniilor de biodeteriogeni (mucegai, muşchi, alge, licheni, bacterii, etc) reprezintǎ o problemǎ serioasǎ pentru durabilitate

a lucrǎrilor şi a salubritǎții clǎdirilor: aceştia atacǎ piatra consumând-o pentru a se hrǎni, o infesteazǎ cu ceea ce derivǎ din procesele lor metabolice, distrug tencuielile, învelişurile, vopselele şi frescele cauzând desprinderi şi decojiri, pot cauza alergii şi accidente insidioase, reprezintǎ în mod frecvent cauza infiltrațiilor din învelitori etc  

Aceste colonii sunt considerate biodeteriogeni în funcție de intensitatea aspectului estetic pe care îl formeazǎ pe ziduri (este vorba de

fapt de colonii agregate catre tind sǎ se extindǎ cu timpul) şi de condițiile de salubritate pe care le influențeazǎ (rǎspândirea sporilor poate cauza patologii alergice). 

Eliminarea acestor colonii nu poate sǎ nu ținǎ seama de faptul cǎ acțiunile mecanice violente şi în necunoștință de cauză (perierea, frecarea etc) pot contribui la rǎspândirea angiosporilor şi a zigosporilor germinanți în structura zidurilor necontaminate, fǎrǎ sǎ permitǎ eliminarea sigurǎ a hifelor miceliene care de obicei pǎtrund profund în zid.

Pânǎ şi folosirea produselor care “otrǎvesc” coloniile de biodeteriogeni cu compuşi pe bazǎ de fluorosilicați de zinc, puțin recomandați din punct de vedere al igienei mediului înconjurǎtor, nu a dat rezultate bune în ceea ce priveşte eficacitatea.

 

O soluție integratǎ la problema mucegaiului

Ciclul de tratamente din soluția "CONSILEX MUFFA" reprezintǎ rǎspunsul eficient, selectiv, compatibil din punct de vedere ecologic, la eliminarea coloniilor de biodeteriogeni. Ciclul este compus dintr-o primǎ soluție (CONSILEX MUFFA CLEANER) cu mare putere de curǎțare, pentru reducerea drasticǎ a coloniei biodeteriogene, dezinfectarea profundǎ a suprafețelor tratate şi curǎțarea suporturilor de depuneri cauzate de acțiunea nocivǎ a microorganismelor.

Dupǎ aplicarea primului tratament ciclul se terminǎ cu aplicarea celui de-al doilea tratament (CONSILEX MUFFA REMOVER) constituit din principii active specifice create în mod special pentru eliminarea coloniilor de biodeteriogeni (mucegai, muşchi, alge, licheni, bacterii, etc) de pe ziduri, cu respectarea pe deplin a protocoalelor ecologice, mai ales în ceea ce priveşte intervențiile la construcțiile ecologice şi la restaurarea edificiilor de epocǎ şi a monumentelor. CONSILEX MUFFA REMOVER, bazat pe compuşi de amoniu speciali în soluție apoasǎ, nu este nociv fațǎ de mediul înconjurǎtor şi de persoanele care îl aplicǎ, are o biodegradabilitate imediatǎ mai mare de 95%. Se utilizeazǎ de obicei pe suporturile din ciment, suprafețe din piatrǎ, produse manufacturate din fibro-ciment, ziduri din cǎrǎmizi, tencuieli minerale, vopsele etc.

Ciclul de tratament "CONSILEX MUFFA" a fost utilizat cu rezultate pozitive din anul 1978. Eficacitatea acestuia este demonstratǎ de cei peste 100 de milioane de metri pǎtrați tratați.

 

CONSILEX MUFFA REMOVER: atuul principal

CONSILEX MUFFA REMOVER este semnul distinctiv care deosebeşte întregul ciclu de eliminare a mucegaiului de la Azichem de celelalte sisteme existente pe piațǎ în momentul actual! Este o modalitate de dezinfectare care reuşeşte sǎ elimine coloniile prin oprirea ciclului de reproducere a acestora. Prin aceastǎ procedurǎ eliminarea mucegaiului se realizeazǎ prin moartea naturalǎ a organismelor care au ajuns la capǎtul propriului ciclu de viațǎ fǎrǎ a determina, prin reproducere, perpetuarea vieții coloniei biodeteriogene. Timpul de dezinfectare este de obicei de 2-3 sǎptǎmâni şi depinde atât de dimensiunile coloniei cât şi de durata ciclului de viațǎ al organismului specific.

CONSILEX MUFFA REMOVER respectǎ pe deplin protocoalele ecologice, indicațiile din domeniul construcțiilor ecologice şi a cerințelor în ceea ce priveşte restaurarea şi întreținerea edificiilor de epocǎ şi a monumentelor. Acțiunea produsului, fǎrǎ a fi agresivǎ în ceea ce priveşte suporturile pe care se aplicǎ, este extrem de selectivǎ: distruge coloniile de biodeteriogeni, mai ales mucegaiul, fǎrǎ a dǎuna vegetației din jur.

CONSILEX MUFFA REMOVER poate fi folosit atât pe suprafețele zidurilor, cât şi pe elemente de acoperire/învelire. În ambele cazuri se deosebeşte prin acțiunea sa specificǎ: produsul, pe lângǎ oprirea ciclului de reproducere ai sporilor şi a hifelor responsabile de proliferarea coloniei bacteriene şi a mucegaiului, eliminǎ fizic colonia în circa 2-3 sǎptǎmâni fǎrǎ a trebui sǎ faceți intervenții mecanice care, dupǎ cum se ştie, presupun riscul de rǎspândire a angiosporilor şi a zigosporilor germinanți în ziduri şi în învelişurile neafectate de aceastǎ problemǎ.

 

Identificarea "duşmanilor"

Mucegai, ciuperci: organisme vegetale care nu conțin clorofilǎ, deci care se pot dezvolta în lipsa luminii şi la o temperaturǎ cuprinsǎ între 0 şi 70°C, preferind temperatura de circa 30°C şi umiditatea ridicatǎ. Pentru a se stabili au nevoie de carbonat de calciu. Atacǎ țesutul produsului manufacturat prin intermediul structurii foarte fibroase (hife).

Alge: organisme celulare, vegetale, de culoare intensǎ, negricioasǎ. Pentru a se stabili au nevoie de apǎ, luminǎ, CO2 şi carbonat de calciu, deci, determinând retenția apei stabilizeazǎ un mediu umed. Se hrǎnesc cu țesutul structural provocând dizolvarea acestuia cu dejecţiile lor. Acomicetele atacǎ zidurile, bazidiomicetele preferǎ lemnul.

Lichenii: reprezintǎ o organizație simbioticǎ, de obicei de culoare verde, între alge şi ciuperci, care asimileazǎ caracteristicile fiecǎrui organism. Metabolismul şi comportamentul acestora sunt asemǎnǎtoare cu cele ale algelor. Având în vedere sensibilitatea ridicatǎ a acestora la poluarea din atmosferǎ, sunt cunoscuți ca şi indicatori eficienți ai condițiilor mediului înconjurǎtor.

Drojdii: varietate de ciuperci monocelulare care se caracterizeazǎ prin miceli atipici ce se pot înmulți prin fermentare, divizare şi/sau o combinație a acestora. Atacǎ mai ales vopselele atât în recipientul în care se gǎsesc, cât şi odatǎ aplicate formând gaz, pete etc.

Bacterii: organisme rǎspândite peste tot, care nu conțin clorofilǎ. Preferǎ mediile cu umiditate ridicatǎ şi moderat alcaline, în mod deosebit vopselele, atât în fazǎ lichidǎ cât şi aplicatǎ care, în anumite cazuri pot constitui mediul ideal de dezvoltare. 

Contactați-ne imediat

Vuoi saperne di più sui nostri prodotti?

Atenție, introduceți datele în mod corect
Atenție! Introduceți adresa de email corectǎ
Atenție, introduceți datele în mod corect

Prin trimiterea, accept acceptarea declarației de confidențialitate

Atenție, introduceți datele în mod corect

Abonare la buletine informative

Trimteți mai departe

Soluții integrate care v-ar putea interesa