SYNTECH POLIUREA: impermeabilizare cu învelişuri elastomerice cu elasticitate ridicatǎ

Cod: S.0006

SYNTECH POLIUREA este o membranǎ lichidǎ, bicomponentǎ, elasticǎ, din poliuree purǎ vaporizatǎ la cald cu prestații foarte ridicate, pentru învelişuri polimerice continue şi impermeabilizarea suporturilor de foarte multe tipuri.

Produse utilizate

SYNTECH POLIUREA este o răşină bicomponentă care face parte din familia “impermeabilizărilor continue cu Elastomeri Poliuretanici”. Reacția de polimerizare este asemănătoare celei care conduce la formarea poliuretanilor. Se obține prin poliadiționarea unui diizocianat alifatic sau aromat cu o diamină şi din punct de vedere structural se caracterizează prin repetarea unității RNH(CO)NHR', practic o moleculă de uree înlocuitǎ de douǎ ori.

POLIUREA, în general, a fost utilizată de peste 20 ani pe piața mondială pentru impermeabilizare, pavare, protejarea betonului, a suprafețelor metalice, a suprafețelor din fibră de sticlă, a recipientelor pentru alimente şi apă potabilă, protejarea şi capsularea fibrocimentului, pentru învelirea căzilor/cuvelor şi a diferitelor recipiente în general, datorită proprietăților sale chimice, fizice, mecanice şi a prestațiilor excepționale. 

SYNTECH POLIUREA se caracterizează printr-o flexibilitate de aplicare foarte mare (de la 400 pânǎ la 600%), reticulează imediat (3­10’’), chiar şi la temperaturi scǎzute (pânǎ la 15°C) şi este disponibilǎ în două variante: SYNTECH POLIUREA SPRAY 400 (care se poate aplica pe aproape toate tipurile de suporturi) şi SYNTECH POLIUREA SPRAY SPUR (specifică pentru reabilitarea impermeabilității vechilor mante bituminoase), amândouă de natură Aromată. 

SYNTECH POLIUREA se aplică prin pulverizare într-un strat de cel puțin 2 mm (consum minim: 2,1 kg/m²) cu pompe airless bimixer speciale cu presiune ridicată (circa 210 bar) care vaporizează produsul la cald (circa 70°C) pe materiale di diferite feluri (beton, mante bituminoase vechi, gres din porțelan, ceramicǎ, cǎrǎmidǎ, țigle din pietriş, lemn, fier, tablǎ, polistirol, poliuretan etc) chiar şi cu geometrii complexe, dupǎ pregǎtirea adecvată a suportului şi aplicarea amorsei specifice SYNTECH POLIUREA PRIMER (pentru aplicații pe suprafețe metalice se utilizează preparatul special SYNTECH POLIUREA PRIMER­METAL).

Prestații şi avantaje

Capsuleazǎ orice fel de suport evitând preluǎri 

Continuitatea şi capacitatea de modelare a învelişului  

Vitezǎ de aplicare (întǎrire rapidǎ: 3-10 secunde)

Rezistențǎ mecanicǎ şi chimicǎ excepționalǎ

Applicabilǎ în condiții de temperaturi cuprinse între -15°C şi +70°C

Impermeabilitate la apǎ

Instantaneitatea practicǎ a prestațiilor celor mai importante

Certificat pentru contactul cu apa potabilǎ

Întreruperi scurte ale folosirii localurilor şi suprafețelor (suprafețele pietonale se pot folosi dupǎ doar 60 de secunde)

Cu deformabilitate foarte mare (de la 400% pânǎ la 600%)

Crack bridging ability

Antiderapant

Fǎrǎ joncțiuni şi suprapuneri

Fǎrǎ solvenți şi inodor

 

Prestațiile specifice şi avantajele care decurg fac din învelişurile pe bazǎ de SYNTECH POLIUREA sistemul ideal pentru impermeabilizarea, învelirea şi protejarea diferitelor tipuri de structuri, edificii şi opere hidraulice: garaje şi parcǎri multi-etajate; planşee de acoperire; grǎdini de acoperiş; acoperişuri cu instalații fotovoltaice; piscine; întreținerea şi reparația vechilor mante bituminoase; impermeabilizarea fǎrǎ demolǎri a teraselor, a cǎilor de acces şi a balcoanelor; ziduri exterioare subterane din beton; punți, poduri şi viaducte rutiere şi feroviare; baraje, canale şi opere hidraulice în general; pereți cortină prefabricați fisurați; învelişuri izolate cu poliuretan expans sau panouri termoizolante.

 

Contactați-ne imediat

Vuoi saperne di più sui nostri prodotti?

Atenție, introduceți datele în mod corect
Atenție! Introduceți adresa de email corectǎ
Atenție, introduceți datele în mod corect

Prin trimiterea, accept acceptarea declarației de confidențialitate

Atenție, introduceți datele în mod corect

Abonare la buletine informative

Trimteți mai departe

Soluții integrate care v-ar putea interesa