Confidențialitate

Informații privind prelucrarea datelor cu caracter personal - site-ul web privind politica de confidențialitate

în temeiul art. 13 din Regulamentul (UE) 2016/679

părți interesate: vizitatorii site-ului web azichem.com și utilizatorii care completează un formular de contact Facebook

Versiunea din 22/11/2019

Scopul acestei politici este de a descrie modul în care acest site este gestionat în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal ale vizitatorilor care îl consultă în conformitate cu Regulamentul 2016/679/UE. privind protecția datelor cu caracter personal (denumit în continuare "Regulamentul" sau "RGPD"). Prezenta politică trebuie înțeleasă, de asemenea, ca o informare în conformitate cu art. 13 din regulament, oferite persoanelor care interacționează cu serviciile oferite de site-ul web. Informații mai detaliate privind prelucrarea datelor cu caracter personal pot fi găsite, dacă este cazul, în secțiunile referitoare la diferitele servicii oferite. Aceste anunțuri sunt destinate să definească limitele și modalitățile de prelucrare a datelor pentru fiecare serviciu, pe baza cărora vizitatorul își poate exprima liber consimțământul și, eventual, să autorizeze colectarea de date și utilizarea ulterioară a acestora. Vă rugăm să rețineți că această politică de confidențialitate se referă la acest site web și nu la alte site-uri web pe care utilizatorul le poate consulta navigând prin intermediul link-urilor de pe acest site, pentru care vă rugăm să consultați informațiile furnizate de celelalte site-uri cu privire la gestionarea confidențialității.

Proprietarul și persoanele responsabile de prelucrare
Azichem Srl este controlorul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal colectate și obținute de pe acest site web și stabilește modul în care datele vor fi stocate și cine va avea acces la informațiile colectate de pe site. Datele vor fi prelucrate numai de către personalul autorizat în mod expres de către Operatorul de date sau de către terți desemnați în mod expres în calitate de operatori de date pentru prelucrarea în limitele competenței lor în conformitate cu art. 28 din regulament.

Tipul de date prelucrate
Site-ul oferă conținut de natură informativă. În timpul navigării pe site, informațiile despre vizitator pot fi obținute în următoarele moduri:

Date de navigație
Sistemele informatice și procedurile software utilizate pentru operarea acestui site web dobândesc, în cursul funcționării lor normale, anumite date cu caracter personal a căror transmitere este implicită în utilizarea protocoalelor de comunicare pe internet. Această categorie de date include adresele IP, tipul de browser utilizat, sistemul de operare, numele de domeniu și adresele site-urilor web de pe care s-a efectuat accesul sau ieșirea, informații privind paginile vizitate de utilizatori în cadrul site-ului, timpul de acces, analiza traseului intern și alți parametri privind sistemul de operare și mediul informatic al utilizatorului. Aceste date tehnice/informaționale sunt colectate și utilizate exclusiv într-o manieră agregată și neidentificabilă și ar putea fi utilizate pentru a stabili răspunderea în cazul unor infracțiuni informatice ipotetice împotriva site-ului.
Scopul prelucrării
Datele colectate vor fi utilizate pentru:

  • gestionarea tehnică a serviciilor furnizate,
  • analiza statistică anonimă a traficului generat și a paginilor vizitate;
  • reprimarea infracțiunilor informatice.

Cookie-uri
Vă rugăm să consultați Politica privind cookie-urile făcând clic pe aici

Datele furnizate în mod voluntar de către vizitator în formularul "Stay Updated".
În acest formular de pe fiecare pagină puteți furniza o adresă de e-mail care va fi abonată la buletinul informativ al companiei și va primi informații și actualizări despre produse și servicii. Furnizarea acestor date este opțională și nu restricționează navigarea pe site.
Datele colectate vor fi utilizate în următoarele scopuri:

  • Trimiterea periodică de buletine informative cu informații și actualizări despre produse și servicii.

Veți putea solicita anularea abonamentului în orice moment, urmând instrucțiunile din buletinul informativ prin e-mail.

Datele furnizate în mod voluntar de către vizitator în formularul "Trimiteți un mesaj".
Acestea sunt acele date cu caracter personal furnizate în mod liber de către vizitator pe site, pe pagina specifică "Contactați-ne" în cadrul formularului care trebuie completat pentru a solicita informații despre produsele sau serviciile noastre. Furnizarea acestor date este opțională și nu restricționează navigarea pe site.
Datele colectate vor fi utilizate în următoarele scopuri:

  • Vă rugăm să furnizați informațiile solicitate la datele de contact indicate în formularul de contact.

Datele furnizate în mod voluntar de către vizitator în formularul de contact "Facebook".
Acestea sunt acele date cu caracter personal care sunt oferite în mod liber de către vizitator în formularul de contact de pe Facebook, pentru a fi completate pentru a solicita informații despre produsele sau serviciile noastre. Furnizarea acestor date este opțională și nu restricționează navigarea pe site.
Datele colectate vor fi utilizate în următoarele scopuri:

  • Vă rugăm să furnizați informațiile solicitate la datele de contact indicate în formularul de contact.

Obținerea consimțământului persoanei vizate
Consimțământul liber, informat și specific este necesar doar pentru datele colectate în formularul "Rămâi la curent", "Trimite un mesaj" și pentru datele colectate în formularul de contact de pe Facebook în scopurile specificate. Consimțământul este dat de persoana vizată prin intermediul unei "căsuțe speciale", iar trimiterea solicitării cu datele nu este posibilă fără a fi acordat în prealabil consimțământul, care este înregistrat și stocat de către operatorul de date în scopul expunerii la cererea persoanei vizate sau a autorității.

Modalități de tratament
Datele cu caracter personal pot fi prelucrate în următoarele moduri:

  • Externalizarea operațiunilor de prelucrare către terți;
  • Prelucrarea prin intermediul sistemelor informatizate.

Toate prelucrările sunt efectuate în conformitate cu metodele prevăzute la articolele 6 și 32 din regulament și prin luarea măsurilor de securitate adecvate.

Comunicare:
Datele dvs. vor fi comunicate numai persoanelor competente și desemnate în mod corespunzător pentru îndeplinirea serviciilor necesare pentru buna gestionare a relației, cu garantarea protecției drepturilor persoanei vizate. Datele vor fi prelucrate numai de către personalul autorizat în mod expres de către Operatorul de date sau de către terți desemnați în mod expres în calitate de operatori de date pentru prelucrarea în limitele competenței lor în conformitate cu art. 28 din regulament.

Legături către/de la site-uri terțe părți
De pe acest site web este posibil să vă conectați prin intermediul unor link-uri la alte site-uri web ale unor terțe părți. Proprietarul site-ului își declină orice responsabilitate pentru posibila gestionare a datelor cu caracter personal de către alte site-uri decât acest site. Pentru informații cu privire la scopurile, tipul și modul de colectare, prelucrare, utilizare și stocare a datelor cu caracter personal de către site-ul vizitat, precum și cu privire la modul în care vă puteți exercita drepturile, vă rugăm să consultați politica de confidențialitate a site-ului vizitat.

Diseminare
Datele cu caracter personal colectate nu sunt și nu vor fi diseminate. De asemenea, datele cu caracter personal pot fi transferate, în limita scopurilor menționate mai sus, în următoarele state:

  • stocate la furnizorii de internet aflați în Uniunea Europeană.

Perioada de păstrare: în conformitate cu principiile legalității, limitării scopului și minimizării datelor, în conformitate cu art. 5 din GDPR, precum și în scopul pentru care sunt colectate, datele ar putea fi utilizate pentru a stabili răspunderea în cazul unor ipotetice infracțiuni informatice împotriva site-ului. Cu excepția acestui caz, perioada de stocare a datelor dumneavoastră cu caracter personal este stabilită pentru perioada necesară pentru îndeplinirea scopurilor specificate.

EXERCITAREA DREPTURILOR PERSOANEI VIZATE
Pentru a vă exercita drepturile în temeiul articolelor menționate mai sus, vă rugăm să contactați operatorul:
Azichem Srl - Via G.Gentile 16/A, 46044 Goito (MN) - PEC: azichem@legalmail.it
În calitate de persoană fizică, aveți dreptul de a obține de la operatorul de date ștergerea, comunicarea, actualizarea, rectificarea, integrarea datelor cu caracter personal care vă privesc, precum și, în general, vă puteți exercita toate drepturile prevăzute la articolele 15-22 din GDPR la acest link.

Modificări ale politicii de confidențialitate

Această politică reglementează modul în care sunt prelucrate datele cu caracter personal furnizate de vizitatori atunci când navighează pe site-ul web. Posibila intrare în vigoare a unor noi reglementări în acest sector, precum și revizuirea și actualizarea constantă a serviciilor pentru utilizatori pot duce la necesitatea de a modifica aceste dispoziții. Este posibil ca politica noastră să se schimbe în timp și, prin urmare, invităm vizitatorul să consulte periodic această pagină. În acest scop, documentul de politică evidențiază data actualizării.

AZICHEM - POLITICA PRIVIND COOKIE-URILE - VERSIUNEA DIN 22/11/2019

Azichem Srl, operatorul de date, oferă următoarele informații despre cookie-urile instalate de site-ul azichem.com

Ce sunt cookie-urile

Cookie-urile sunt fișiere cu scurte șiruri alfanumerice care sunt salvate pe dispozitivul de navigare al utilizatorului în timp ce navighează pe site-ul web și care permit site-ului nostru să recunoască vizitatorul pentru a îmbunătăți experiența acestuia în utilizarea și navigarea pe site.

Sistemul nostru utilizează cookie-uri temporare, care au o durată limitată în timpul vizitei și sunt șterse atunci când browserul este închis, și cookie-uri permanente, care rămân stocate pe dispozitiv chiar și după ce părăsiți site-ul web sau închideți browserul în alt mod: aceste cookie-uri rămân până când expiră sau sunt șterse manual de către utilizator. Cookie-urile nu pot accesa și citi alte fișiere din memoria dispozitivului și nu pot fi folosite ca viruși.

Există și alte tehnologii, cum ar fi etichetele pixel, microfoane web, stocarea web și alte fișiere și tehnologii similare care pot îndeplini aceleași funcții ca și cookie-urile. În această Politică privind modulele cookie, folosim, de asemenea, termenul "module cookie" pentru toate aceste tehnologii similare.

TIPURI DE COOKIE-URI UTILIZATE DE ACEST SITE

Cookie-uri de prima parte

Așa-numitele cookie-uri de sesiune sau cookie-uri tehnice sau funcționale, sunt fișiere depuse direct de către domeniul www.azichem.it, care permit utilizatorului să acceseze servicii personalizate și să utilizeze pe deplin funcționalitățile site-ului. Este posibil să folosim cookie-uri funcționale pentru a gestiona anumite caracteristici ale Serviciului pe baza alegerilor dumneavoastră, ceea ce înseamnă că atunci când continuați să utilizați sau reveniți pe Site, Site-ul va fi furnizat așa cum a fost solicitat anterior, de exemplu, prin reținerea numelui dumneavoastră de utilizator și personalizarea Serviciului. Consimțământul vizitatorului nu este necesar pentru aceste module cookie.

Cookie-uri analitice

Utilizăm cookie-uri analitice pentru a afla cum accesează, utilizează sau se comportă oamenii pe site și în cadrul serviciului, folosim informațiile pentru a menține, gestiona și îmbunătăți serviciul. Utilizăm în mod special cookie-uri Google Analytics cu anonimizarea adresei IP, astfel încât terța parte nu poate capta adresa IP a utilizatorului și nu poate face referințe încrucișate cu alte date pe care le deține, astfel încât nu este posibilă crearea de profiluri cu privire la preferințele utilizatorului. Fie că sunt temporare sau permanente, informațiile colectate în acest mod nu au nicio valoare personală, deoarece datele sunt colectate și analizate în mod anonim. Consimțământul vizitatorului nu este necesar pentru aceste module cookie.

Cookie-uri terță parte

Facebook
Utilizăm serviciile Facebook pentru campanii publicitare direcționate pe rețeaua de socializare, cu cookie-uri terțe depuse și gestionate de Facebook în scopurile menționate mai sus. De asemenea, este posibil să folosim furnizori de servicii care acționează în numele nostru pentru a utiliza cookie-uri în scopurile identificate mai sus. Pentru prezența acestui tip de cookie, trebuie să se solicite consimțământul vizitatorului înainte de a accesa site-ul, cu o scurtă informare și un link către această politică privind cookie-urile.

Legături către site-uri terțe
Pe paginile site-ului găzduim linkuri către pagini oficiale, butoane de partajare și linkuri către site-uri terțe, pe care utilizatorul decide în mod liber dacă dorește sau nu să le viziteze.
Utilizarea acestor butoane și funcționalități conduce utilizatorul să interacționeze cu servicii web oferite de site-uri terțe și implică schimbul de informații cu aceste site-uri, astfel încât gestionarea informațiilor și modul de ștergere a acestora este reglementat de către terți.
De exemplu, atunci când pe site este vizitat un link către profilul nostru de pe un site terț, cum ar fi Facebook, Yuotube, Twitter sau Google, browserul sau aplicația, după caz, va stabili o legătură directă către site-ul terț ("Social Plug-in") și va transmite astfel datele direct către domeniul terț care depune cookie-ul. Ne referim în mod explicit la faptul că noi înșine nu avem nicio influență asupra domeniului de aplicare a datelor pe care domeniul terț le colectează și că, în ceea ce privește protecția datelor, ar trebui să se facă referire la "politica de confidențialitate" și la "politica de cookie-uri" a site-ului terț care colectează aceste informații. Vizitatorii sunt invitați să se informeze mai exact cu privire la scopul și domeniul de aplicare al colectării de date și la drepturile lor în acest sens, precum și să își stabilească opțiuni pentru a-și proteja confidențialitatea, utilizând orientările privind utilizarea datelor.

Acceptarea sau respingerea cookie-urilor
La accesarea paginii de pornire a site-ului, există un banner care conține o scurtă notă de informare și un link către această notă de informare extinsă. Prin închiderea bannerului și/sau continuarea navigării, vizitatorul își dă acordul pentru utilizarea cookie-urilor, care este înregistrat cu un "cookie tehnic" salvat în dispozitivul utilizatorului.
Pentru a gestiona utilizarea modulelor cookie, este necesar să modificați setările browserului dvs. folosind următoarele soluții posibile, acestea sunt exemple și mai există și altele:

- modificarea setărilor browserului, care permit sau nu stocarea de module cookie și care, de obicei, permit și stabilirea unor reguli privind modulele cookie, astfel încât modulele cookie "terțe" să nu fie acceptate. Unele vă permit, de asemenea, să blocați modulele cookie de la anumite părți terțe și nu de la altele, printr-o funcție care vă permite să indicați de la ce domenii permiteți trimiterea de module cookie;

- cu ajutorul unor componente software specifice adăugate la browser (așa-numitele plug-in-uri), care specializează funcțiile puse la dispoziție în mod obișnuit de software-ul de navigare și care pot fi configurate de către utilizator pentru a selecta cookie-urile pe baza domeniilor de origine;

- prin intermediul funcției "do not track", care permite utilizatorului să indice la fiecare site vizitat dacă dorește sau nu să fie urmărit în timpul navigării. Cu toate acestea, această modalitate tehnică nu este standardizată și nu există certitudinea că această funcționalitate este implementată pe toate domeniile care depun cookie-uri pe site și pentru care, fiind terțe părți, Operatorul nu are control.

Notă: dacă alegeți să blocați modulele cookie, este posibil ca întreaga funcționalitate a site-ului web să fie afectată.

Actualizarea politicii privind cookie-urile
Această politică reglementează modul în care sunt gestionate modulele cookie pe site-ul web. Posibila intrare în vigoare a unor noi reglementări în acest sector, precum și revizuirea și actualizarea constantă a serviciilor pentru utilizatori pot face necesară modificarea acestor dispoziții. Este posibil ca politica noastră să se schimbe în timp și, prin urmare, invităm vizitatorul să consulte periodic această pagină. În acest scop, documentul de politică evidențiază data actualizării.

Versiunea din 22/11/2019

Copyright © 2024 All Rights Reserved
Powered by Webplease
magnifiercross