Politica privind prelucrarea datelor personale - Politica privind confidenţialitatea aferentă site-ului web

în temeiul art. 13 al Regulamentului (UE) 2016/679

subiecţii vizaţi: vizitatorii site-ului web azichem.com

Versiunea din 14/06/2018

Prezenta politică are scopul de a descrie modul de gestionare a acestui site în ceea ce priveşte prelucrarea datelor personale ale vizitatorilor care-l consultă în temeiul Regulamentului 2016/679/UE privind protecţia datelor personale (în continuare regulamentul sau GDPR). Prezenta politică trebuie considerată şi o declaraţie privind politica de confidenţialitate în temeiul art. 13 al regulamentului transmisă subiecţilor care interacţionează cu serviciile oferite de site. Declaraţii detaliate privind prelucrarea datelor personale sunt incluse în secţiunile privind diferitele servicii oferite. Aceste declaraţii au rolul de a defini limitele şi modalităţile de prelucrare a datelor pentru fiecare serviciu pe baza cărora vizitatorul îşi va putea exprima liber consimţământul şi va autoriza colectarea datelor şi utilizarea lor ulterioară. Vă reamintim că prezenta politică de confidenţialitate vizează prezentul site, însă nu şi alte site-uri consultate de utilizator prin accesarea linkurilor prezente pe site a căror politică de confidenţialitate trebuie consultată.

Operatorul şi entităţile responsabile de prelucrare
Azichem Srl este operatorul care se ocupă de prelucrarea datelor personale colectate şi obţinute de pe acest site şi stabileşte cum vor fi păstrate datele şi cine va avea acces la informaţiile colectate de pe site. Datele vor fi prelucrate doar de personal autorizat de operator sau de terţi desemnaţi de responsabili pentru prelucrarea datelor în temeiul art. 28 al Regulamentului.

Tipologia datelor prelucrate
Site-ul oferă conţinut de tip informativ. În timpul navigării pe site, pot fi colectate informaţii despre vizitator în următoarele moduri:

Date de navigare
Sistemele informatice şi procedurile software pentru funcţionarea acestui site colectează, în timpul funcţionării normale, unele date personale a căror transmitere este implicită în utilizarea protocoalelor de comunicare internet. În această categorie de date intră: adresele IP, tipul de browser utilizat, sistemul de operare, denumirea domeniului şi adresele site-urilor web de pe care a fost efectuată accesarea sau ieşirea, informaţiile din paginile vizitate de utilizatori în interiorul site-ului, orarul de accesare, analiza parcursului intern şi alţi parametri privind sistemul de operare şi mediul informatic al utilizatorului. Aceste date cu caracter tehnic/informatic sunt colectate şi utilizate exclusiv în mod agregat şi anonim şi pot fi utilizate pentru constatarea răspunderii în cazul infracţiunilor informatice care aduc atingere site-ului.
Obiectivul prelucrării datelor
Datele colectate vor fi utilizate pentru:

 • gestionarea tehnică a serviciilor oferite,
 • analiza statistică anonimă a traficului generat şi a paginilor vizitate;
 • combaterea infracţiunilor informatice.

Modulele cookie
Consultaţi politica privind modulele cookie făcând clic aici

Date furnizate voluntar de vizitator în modulul ţine-mă la curent
În acest modul prezent în fiecare pagină puteţi furniza o adresă de e-mail care va fi înregistrată la buletinul informativ al companiei şi veţi primi informaţii şi noutăţi despre produse şi servicii. Furnizarea acestor date este facultativă şi nu limitează navigarea pe site.
Datele colectate vor fi utilizate pentru:

 • Trimiterea e-mailului periodic cu buletinul informativ ce conţine informaţii şi noutăţi despre produse şi servicii.

În orice moment puteţi solicita anularea înregistrării conform instrucţiunilor din e-mailul cu buletinul informativ.

Date furnizate voluntar de vizitator în modulul Trimite un mesaj
Este vorba despre datele personale transmise în mod liber de vizitator pe site în pagina Contactează-ne în interiorul modulului ce trebuie completat pentru a solicita informaţii despre produsele şi serviciile noastre. Furnizarea acestor date este facultativă şi nu limitează navigarea pe site.
Datele colectate vor fi utilizate pentru:

 • Furnizaţi informaţiile solicitate în secţiunile indicate în modulul de contact.

Obţinerea consimţământului persoanei vizate
Consimţământul, liber, informat şi specific, este solicitat doar pentru datele colectate în modulul ţine-mă la curent şi Trimite un mesaj pentru finalităţile specificate. Consimţământul este acordat de persoana vizată prin intermediul casetei aferente, iar trimiterea solicitării care include datele nu este posibilă fără acordarea mai întâi a consimţământului care este înregistrat şi păstrat de operatorul de date pentru prezentarea în caz de solicitare din partea persoanei vizate sau a autorităţilor.

Modalităţi de prelucrare
Datele personale pot fi prelucrate în următoarele moduri:

 • Desemnarea unor terţi pentru operaţiunile de prelucrare;
 • Prelucrarea cu ajutorul sistemelor informatice.

Prelucrarea datelor respectă modalităţile indicate la art. 6, 32 ale Regulamentului folosindu-se măsurile de siguranţă adecvate.

Comunicare:
Datele dvs. vor fi comunicate exclusiv entităţilor competente şi desemnate pentru realizarea serviciilor necesare în vederea gestionării corecte a raportului, cu garanţia respectării drepturilor persoanei vizate. Datele vor fi prelucrate doar de personal autorizat de operator sau de terţi desemnaţi de responsabili pentru prelucrarea datelor în temeiul art. 28 al Regulamentului.

Conectarea la site-urile terţe
De pe acest site văr puteţi conecta prin intermediul linkurilor la alte site-uri web ale terţilor. Operatorul site-ului îşi declină orice răspundere privind eventuala gestionare a datelor personale de către alte site-uri diferite de acesta. Pentru informaţii privind obiectivele, tipul şi modalităţile de colectare, elaborare, utilizare şi păstrare a datelor personale de către site-ul vizitat, precum şi privind modalităţile de exercitare a propriilor drepturi, consultaţi politica de confidenţialitate a site-ului vizitat.

Divulgarea datelor
Datele personale care fac obiectul colectării nu sunt şi nu vor fi niciodată divulgate. Datele personale vor putea fi transferate, exclusiv pentru obiectivele susmenţionate, în următoarele forme:

 • stocate la furnizorii de internet de pe teritoriul Uniunii Europene.

Perioada de stocare: pentru respectarea principiilor de legalitate, limitare a scopului şi minimizare a datelor, în temeiul art. 5 al GDPR, pe lângă scopurile pentru care sunt colectate, datele pot fi utilizate pentru constatarea răspunderii în cazul infracţiunilor informatice care aduc atingere site-ului. Cu excepţia acestei eventualităţi, perioada de conservare a datelor dvs. personale este stabilită pentru perioada necesară pentru îndeplinirea obiectivelor specificate.

EXERCITAREA DREPTURILOR PERSOANEI VIZATE
Pentru exercitarea drepturilor asigurate de articolele susmenţionate, adresaţi-vă operatorului de date:
Azichem Srl - Via G.Gentile 16/A, 46044 Goito (MN) - e-mail: azichem@legalmail.it
Ca persoană fizică aveţi dreptul să obţineţi de la operatorul de prelucrare a datelor anularea, comunicarea, actualizarea, rectificarea, integrarea datelor personale care vă privesc, şi vă puteţi exercita toate drepturile prevăzute de art. 15-22 ale GDPR pe acest link.

Modificările politicii de confidenţialitate

Prezenta politică reglementează modalităţile de prelucrare a datelor personale furnizate de vizitatori în timpul navigării pe site. Eventuala intrare în vigoare a unor norme noi în domeniu, precum şi analiza şi actualizarea constată a serviciilor furnizate utilizatorului, pot conduce la necesitatea de modificare a acestor modalităţi. Este posibil ca politica noastră privind confidenţialitatea să sufere modificări în timp, prin urmare rugăm vizitatorul să consulte periodic această pagină. Pentru aceasta, documentul evidenţiază data actualizării.

 

AZICHEM - POLITICA PRIVIND MODULELE COOKIE - VERSIUNEA DIN 14/06/2018

Azichem Srl, operatorul datelor personale, furnizează următoarele date privind modulele cookie instalate pe site-ul azichem.com

Ce sunt modulele cookie

Modulele cookie sunt fişiere care includ string-uri alfanumerice scurte ce sunt salvate, în timpul navigării pe site-ul web, pe dispozitivul de navigare al utilizatorului şi care permite site-ului nostru să recunoască vizitatorul pentru îmbunătăţirea experienţei de utilizare şi navigare pe site.

Sistemul nostru foloseşte module cookie temporare a căror durată este limitată la vizită şi sunt eliminate la închiderea browser-ului şi module cookie permanente care rămân memorate pe dispozitiv chiar şi după părăsirea site-ului sau închiderea browser-ului: aceste module cookie rămân până la scadenţa prevăzută sau până când sunt eliminate manual de utilizator. Modulele cookie nu pot accesa şi citit alte fişiere din memoria dispozitivului şi nu pot fi utilizate ca virus.

Există alte tehnologii precum pixel tag, web bug, web storage şi alte fişiere şi tehnologii similare care pot avea aceleaşi funcţii ca modulele cookie. În prezenta politică de confidenţialitate folosim termenul de modul cookie şi pentru aceste tehnologii similare.

TIPURILE DE MODULE COOKIE UTILIZATE DE ACEST SITE

Module cookie proprii

Aşa-numitele module cookie de sesiune sau tehnice sau funcţionale sunt fişiere depuse direct de domeniul www.azichem.it, care permit utilizatorului să acceseze serviciile personalizate şi să beneficieze de funcţiile site-ului. Putem folosi module cookie funcţionale pentru gestionarea funcţiilor serviciului pe baza alegerilor dvs., ceea ce înseamnă că atunci când continui utilizarea sau revii pe site, acesta va fi prezentat conform solicitărilor anterioare, de ex., reamintind numele tău de utilizator şi personalizând serviciul. Nu este solicitat acordul vizitatorului pentru aceste module cookie.

Module cookie analitice

Folosim module cookie de analiză pentru a afla cum are loc accesarea, utilizarea şi funcţionarea site-ului şi a serviciilor, iar informaţiile sunt folosite pentru întreţinerea, gestionarea şi îmbunătăţirea serviciului. Folosim în special modulele cookie Google Analytics cu anonimizarea adresei IP, astfel terţii nu pot afla adresa IP a utilizatorului şi nu o pot asocia cu alte date în timpul procesării, prin urmare, nu este disponibilă profilarea preferinţelor utilizatorului. Indiferent că sunt temporare sau permanente, informaţiile colectate în acest mod nu au valenţă personală deoarece sunt colectate şi analizate în formă anonimă. Nu este solicitat acordul vizitatorului pentru aceste module cookie.

Module cookie ale terţilor

Facebook
Folosim serviciile Facebook pentru campanii publicitare desfăşurate pe reţeaua de socializare, cu module cookie ale terţilor aplicate şi gestionate de Facebook în scopurile susmenţionate. Putem folosi şi furnizori de servicii care acţionează în numele nostru pentru utilizarea modulelor cookie în scopurile susmenţionate. Pentru prezenţa acestui tip de module cookie trebuie solicitat acordul vizitatorului înainte de a accesa site-ul printr-o informare scurtă şi referirea către prezenta politică referitoare la modulele cookie.

Linkuri către site-uri ale terţilor
Pe paginile site-ului găzduim linkuri către pagini oficiale, butoane de partajare şi conexiuni către site-uri terţe pe care utilizatorul decide liber să le viziteze sau nu.
Utilizarea acestor butoane şu funcţii determină utilizatorul să interacţioneze cu serviciile web oferite de site-urile terţe şi implică schimbul de informaţii cu aceste site-uri, prin urmare gestionarea informaţiilor şi modalităţile de eliminare a acestora sunt reglementate de terţi.
De exemplu, când pe site este vizitat linkul către profilul nostru de pe un site terţ precum Facebook, Yuotube, Twitter sau Google, browser-ul sau aplicaţia, în funcţie de situaţie, va stabili o conexiune directă cu site-ul terţ (Social Plug-in) şi va transmite datele direct către domeniul terţ care aplică modulul cookie. Subliniem că noi nu avem nicio influenţă asupra volumului de date pe care domeniul terţ îl colectează, iar în ceea ce priveşte protecţia datelor trebuie să consultaţi politica privind confidenţialitatea şi modulele cookie a site-ului terţ care colectează aceste informaţii. Vizitatorul este invitat să se informeze ulterior referitor la obiectivul şi scopul colectării datelor, precum şi referitor la drepturile sale şi la opţiunile de postare pentru protejarea confidenţialităţii sale folosind principiile directoare privind utilizarea datelor.

Acceptarea sau respingerea modulelor cookie
În momentul accesării paginii iniţiale a site-ului este prezent un banner care conţine câteva informaţii şi linkul către acestea. Prin închiderea banner-ului şi/sau continuarea navigării, vizitatorul îşi exprimă acordul de utilizare a modulelor cookie care este înregistrat printr-un modul cookie tehnic salvat pe dispozitivul utilizatorului.
Pentru gestionarea utilizării modulelor cookie este necesară modificarea setărilor din browser prin intermediul următoarelor soluţii care sunt exemplificative, existând şi altele:

• modificarea setărilor browser-ului care permit sau nu memorarea modulelor cookie, precum şi setarea normelor modulelor cookie astfel încât să nu fie acceptate cele ale terţilor. Unele permit chiar şi blocarea modulelor cookie ale unor terţi şi nu alte altora, prin intermediul unui funcţii care indică de la ce domenii se permite trimiterea de module cookie;

• cu componente software specifice adăugate la browser (de ex., plug-in), care specializează funcţiile oferite de software pentru navigare şi care pot fi configurate de utilizator pentru selectarea modulelor cookie pe baza domeniilor de provenienţă;

• prin intermediul Do not track care permite utilizatorului să semnaleze fiecărui site vizitat dorinţa sa de a fi sau nu urmărit pe parcursul navigării. Însă această modalitate tehnică nu este standardizată şi nu există siguranţa că această funcţie va fi implementată în toate domeniile care depun module cookie pe site şi pe care operatorul de date nu le controlează deoarece sunt ale terţilor.

Notă: dacă alegeţi blocarea modulelor cookie, funcţionarea deplină a site-ului poate fi compromisă.

Actualizarea politicii privind modulele cookie
Prezenta politică reglementează modalităţile de gestionare a modulelor cookie pentru site-ul web. Eventuala intrare în vigoare a unor norme noi în domeniu, precum şi analiza şi actualizarea constată a serviciilor furnizate utilizatorului, pot conduce la necesitatea de modificare a acestor modalităţi. Este posibil ca politica noastră privind confidenţialitatea să sufere modificări în timp, prin urmare rugăm vizitatorul să consulte periodic această pagină. Pentru aceasta, documentul evidenţiază data actualizării.

Versiunea din 14/06/2018

Produse în evidențǎ

 • Concrete Repar
 • Grout Power
 • Pro Seal
 • Readymesh