Termeni și condiții generale de vânzare

Produsele vândute ex-magazin în Goito (MN) sau prin transport cu plata cu ramburs, călătoresc pe riscul cumpărătorului, care suportă riscul din momentul livrării către transportator.

Plățile se efectuează la locul unde este emisă factura Azichem S.r.l.; începând cu ziua următoare datei scadente de plată, dobânzile de întârziere se calculează în conformitate cu legea.

Azichem S.r.l. își rezervă dreptul de proprietate asupra bunurilor furnizate până la plata integrală a facturii respective, chiar și în cazul transferului ulterior al produselor furnizate de către cumpărător către terțe părți.

The buyer is required to preliminarily check the integrity of the packaging, suitability and conformity to the intended use of the products delivered; any non-conformities must be reported, by registered letter, before using the products and in any case no later than 8 (eight) days from the date of delivery; in the case of non-immediately recognisable (hidden) defects, the aforementioned period runs from the time of discovery and in any case no later than 3 months from delivery; the responsibility of Azichem S. r.l. shall be limited to replacing goods or, at its discretion, to collecting the same at its own expense and returning any sums received; any other liability of the seller or compensation for damages or compensation for loss of earnings shall be limited to the replacement of goods or, at its discretion, to returning the same at its own expense and any sums received; any other liability or compensation for loss of earnings shall be limited to the replacement of goods or, at its own expense and refund or.l. se limitează de acum înainte la înlocuirea bunurilor sau, la discreția sa, la ridicarea acestora pe cheltuiala sa și la rambursarea sumelor primite; orice altă răspundere a vânzătorului sau despăgubire pentru daune-interese sau plata de penalități se consideră, în consecință, exclusă; semnalarea defectelor nu dă în niciun fel dreptul cumpărătorului de a suspenda sau de a întârzia plățile, indiferent dacă acestea se referă la livrarea în litigiu sau la altele.

Ofertele noastre nu implică asumarea niciunui angajament în afara celor prevăzute în acești termeni și condiții de vânzare, cu excepția celor prevăzute în mod explicit în textul ofertelor înseși; orice asistență tehnică, scrisă sau verbală, oferită și/sau furnizată de Azichem S.r.I., cu privire la utilizarea produselor, nu exonerează totuși cumpărătorul de responsabilitățile sale în legătură cu ceea ce este prevăzut în acești termeni și condiții de vânzare.

Obligațiile Azichem S.r.l. sunt îndeplinite odată cu livrarea produselor comandate către cumpărător; prin aceasta, angajamentele atribuibile Azichem S.r.l. sunt considerate ca fiind complet îndeplinite.

Cumpărătorul se obligă să ridice produsele comandate în termen de șapte zile lucrătoare de la data de livrare indicată; depășirea acestui termen dă dreptul Azichem S.r.l. să emită o factură obișnuită și să solicite plata.

Previziunea de livrare are un caracter orientativ și este supusă tuturor cauzelor de forță majoră și celor care nu depind de voința Azichem S.r.l.; orice depășire a termenului convenit peste șapte zile lucrătoare dă dreptul cumpărătorului să rezilieze contractul, anulându-și comanda, cu dreptul la rambursarea sumelor avansate și fără dreptul la despăgubiri pentru daune-interese sau la plata de penalități.

În cazul produselor comercializate și/sau importate, termenele de livrare trebuie înțelese ca fiind orientative și, în orice caz, în funcție de disponibilitatea producătorilor și de starea de aprovizionare a depozitului nostru.

Depozitarea și conservarea bunurilor livrate se efectuează în conformitate cu instrucțiunile de pe ambalaj și/sau cu fișele noastre tehnice.

În absența acceptării și confirmării în scris, retragerea materialelor de către cumpărător este echivalentă cu încheierea contractului în condițiile descrise în prezentul document.

Orice litigiu va fi guvernat de legislația italiană și se recunoaște jurisdicția exclusivă a Tribunalului din Mantova.

Informații privind fișele de date

Informațiile și datele privind caracteristicile produselor și specificațiile tehnice sunt obligatorii în măsura în care aceste specificații sunt menționate în mod expres în contract. Azichem își rezervă dreptul de a aduce orice modificări produselor pe care le consideră adecvate, fără a le altera caracteristicile esențiale. Având în vedere variabilitatea extremă a condițiilor de aplicare și de utilizare, informațiile furnizate sunt în orice caz orientative; prin urmare, utilizatorul este obligat să testeze produsele în prealabil și să verifice personal dacă acestea sunt adecvate pentru utilizarea prevăzută.

Copyright © 2024 All Rights Reserved
Powered by Webplease
magnifiercross