Consilex Altrain zoom
Consilex Altrain image 1
Consilex Altrain image 2
Consilex Altrain image 3

Consilex Altrain

Soluţie impermeabilă transparentă, nepeliculară pentru suprafeţe de zidărie

Agent de impregnare rezistent la apă, incolor, nu crează peliculă, pe bază de silani și siloxani în solvent. Protejează tencuielile, mortarurile hidraulice, pietrele naturale, tuful și alte materiale de construcție, de acțiunea chimico-mecanică a ploilor, de ciclurile de îngheț/dezgheț, de agenții agresivi din atmosferă și de acțiunea agenților poluanți. Din punct de vedere funcțional, materialele tratate au pori și capilare acoperite pe interior dar neumplute, prin urmare nu există depuneri de patine, nu apar alterări ale culorii, nu se produc modificări ale aspectului suprafețelor și se păstrează transpirabilitatea la vaporii de apă din interior. Aceste caracteristici, asociate cu o stabilitate chimică ridicată (față de oxigen, radiații UV și agenți poluanți) și cu lipsa totală a subproduselor dăunătoare, recomandă produsul pentru aplicarea pe diferite suprafețe suport, în diferite medii de expunere și în special pentru intervenții asupra produselor cu valoare istorică și artistică. Capacitatea sporită de penetrare și răspândire capilară a materialului Consilex Altrain recomandă produsul pentru utilizarea în intervenții de injectare a unei bariere chimice împotriva umidității din infiltrații.
Componente
Monocomponent
Aspect
Lichid
Cod vamal
3824 9970

Solicită informații despre produs

  Prin trimitere, accept politica de confidențialitate

  Certificări obținute și Norme
  EN 1504-2
  Linii de apartenență
  Linea prodotto Aqua
  Linea prodotto Building
  Caracteristici și avantaje
  Unde se utilizează
  Cum se utilizează
  Date tehnice
  Conținut suplimentar
  Avertizări și precauții

  Consilex Altrain

  Amestecul special de solvenți cu putere mare de umezire transportă substanțele active (și în special oligomerii cu lanț scurt) spre interiorul structurii zidăriei, depozitându-le pe pereții capilarelor. Evaporarea solventului și combinarea silanilor și siloxanilor cu umiditatea existentă în suport, cauzează reticulația și fixarea substanțelor active pe suprafețele suport de aplicare. Rezultă un efect imediat de impermeabilitate la apă a materialelor tratate (unghi ridicat de umectare împotriva picăturilor de apă). Acest lucru determină o reducere drastică a gradului de pătrundere a apei în interiorul materialelor tratate, reducerea florescenței și instalarea unui efect de ”autospălare” a suprafețelor (efectul ”floare de lotus”).
  Domenii de aplicare
  - Tratament impregnant, impermeabilizant, protectiv, de zidării la vedere din cărămidă, marmură, ardezie, gresie, calcar, tuf, pietre naturale în general, cărămizi, conglomerate din ciment sau pe bază de var etc.
  - Protecție impermeabilizantă incoloră a clădirilor istorice sau cu o valoare arhitectonică deosebită.
  - Tratamente prin injectare cu barieră chimică pe zidării afectate de infiltrații capilare.
  - Tratamente preliminare anti-saline, pe suprafața curată a zidăriei, executate înainte de realizarea ciclului de tencuială dezumidificatoare (în ciuda eficienței produsului, dovedită în repetate rânduri de-a lungul anilor, acordați o atenție deosebită timpului de realizare a acestui tratament preventiv pentru a evita pierderea aderenței ciclului de tencuială). Pentru acest tip de aplicare este de preferat utilizarea unor tratamente pentru bioconstrucții pe bază de săruri de amoniu în soluție apoasă, de tip Sanareg)
  Impregnările cu Consilex Altrain nu sunt potrivite pentru impermeabilizarea de:
  - Terase și acoperișuri drepte
  - Bazine de apă;
  - Structuri subterane supuse acțiunii apei în condiții de contrașoc;
  - Structuri din calcar;
  - Tencuieli sintetice sau decorate cu vopseluri sintetice.

  Suporți permisi
  Tencuieli
  Mortare cimentoase din var si mixte
  Gips
  Cărămizi
  Tuf
  Ziduri mixte
  Ziduri din cărămidă cu goluri
  Ziduri din piatră
  Pietre naturale
  Pregătirea suporturilor
  Suprafețele suport vor trebui să fie uscate, curate și fără praf. Aveți grijă la concrețiunile saline, la murdărie, grăsimi, uleiuri, vopsele, mușchi și buruieni, ce ar putea împiedica pătrunderea produsului în profunzime și ce vor trebui îndepărtate în prealabil.
  Modalitate de utilizare
  TRATAREA ZIDĂRIILOR LA VEDERE
  Produsul este gata de a fi utilizat și nu trebuie diluat cu apă sau solvenți. Aplicați produsul într-un strat omogen și uniform, prin pulverizare la o presiune scăzută sau cu o pensulă în mai multe straturi, pe cât posibil fără a folosi soluții de continuitate și fără pauze între aplicarea primului și celui de-al doilea strat, asigurându-vă că suprafața zidului a fost saturată complet.
  Consumul variază în funcție de puterea de absorbție a suprafeței suport și orientativ: tencuială pe bază de ciment: 0,15 - 0,25 kg/m2; cărămidă: 0,25 - 0,50 kg/m2 pentru fiecare strat; pietre naturale: 0,15 - 0,50 kg/m2 pentru fiecare strat.
  După aplicarea produsului Consilex Altrain nu se mai pot aplica vopsele dispersate în mediu apos.
  Nu aplicați produsul în caz de ploaie iminentă sau în medii cu umiditate mai mare de 85%.

  INJECTĂRI PENTRU BARIERE CHIMICE
  Trasați o linie paralelă cu trotuarul extern sau cu pardoseala internă, la o distanță de aproximativ 10-15 cm de suprafața de călcare.
  Pe linia trasată, așezați punctele de perforare la aproximativ 15 cm distanță unul față de altul.
  Înclinația găurilor va fi de aproximativ 20° în jos.
  Adâncimea găurilor va fi de aproximativ 4/5 din grosimea zidului ce trebuie injectat.
  Burghiul bormașinii ce trebuie folosit va trebui să aibă un diametru de 18-20 mm.
  După finalizarea găurilor, va trebui eliminat neapărat praful produs în urma găuririi.
  Efectuați injectările prin gravitație sau la o presiune scăzută cu o pompă airless direct în găurile realizate în zidărie (vă reamintim că produsul este pe bază de solvent. Eliberarea solventului din zidăriile injectate, caracterizată printre altele de mirosul specific al materialelor pe bază de solvent, este un proces foarte lent, care trebuie să prevadă neapărat o serie de măsuri de precauție și să fie executat doar de operatori specializați. Prin urmare, în ciuda eficienței produsului dovedită în repetate rânduri de-a lungul anilor, pentru operațiuni de injectare în zidării efectate de umiditatea din infiltrații, recomandăm întotdeauna evaluarea în primă instanță a soluțiilor cu produse pe bază de apă: Consilex Mauer Mono sau CONSILEX BARRIER A).
  Conține solvenți inflamabili, nocivi și periculoși pentru mediul acvatic. Păstrați produsul departe de flăcări deschise și de surse de căldură, nu fumați în timpul aplicării, folosiți mănuși și ochelari de protecție. În cazul aplicării în spații închise, creați o ventilație corespunzătoare.

  Metode de aplicare
  Panou
  Stropire
  Curățarea instrumentelor
  Diluant Nitro
  Caracteristici fundamentale
  Conservare
  Conservare: 24 luni
  Material inflamabil
  Material inflamabil
  Produs pe bază de solvenţi
  Produs pe bază de solvenţi
  Rezistent la razele UV
  Rezistent la razele UV
  Temperatura de utilizare
  Temperatura de utilizare: +5 / + 35 °C
  Utilizaţi produsul cu mănuşi de protecţie
  Utilizaţi produsul cu mănuşi de protecţie
  Utilizaţi produsul cu ochelari de protecţie
  Utilizaţi produsul cu ochelari de protecţie
  Specificații tehnice

  Substanță activă

  9 %
  Produs care nu crează peliculă

  Adâncimea de penetrare

  ≥ 4 mm

  Densitate
  EN ISO 2811_1

  0.83 g/cm³
  Rezistent la ciclurile de îngheț/dezgheț în prezența sărurilor/clorurilor

  Vâscozitate
  Brookfield

  5 mPas
  Consum
  De la 0,15 la 0,30 litri de Consilex Altrain pentru fiecare metru pătrat din suprafața pe care doriți să o tratați, în funcție de porozitatea suprafeței.
  Culori disponibile
  Transparent
  Ambalaje și dimensiuni
  Canistră 10 l
  Canistră 5 l
  Canistră 25 l
  Stocare și conservare
  A se feri de îngheţ.
  Conținut suplimentar

  Avertizări
  Informaţiile generale, precum și indicațiile și sugestiile pentru utilizarea acestui produs, cuprinse în prezenta fișă tehnică și eventual transmise și pe cale verbală sau în scris, corespund nivelului nostru actual de cunoștințe științifice și tehnice acumulate.
  Eventualele date tehnice și de performanță menționate reprezintă rezultatul unor teste de laborator, efectuate în mediu controlat și, prin urmare, pot suferi modificări, în funcție de condițiile concrete de aplicare și utilizare.

  Societatea Azichem S.R.L. va fi exonerată de orice răspundere pentru performanțe inadecvate, ce decurg dintr-o utilizare necorespunzătoare a produsului, sau determinate de defecte cauzate de factori sau elemente ce nu depind de calitatea produsului, inclusiv de o păstrare în condiții necorespunzătoare.
  Persoana ce intenționează să utilizeze produsul are obligația de a stabili, înainte de utilizare, dacă acest produs este sau nu este adecvat întrebuințării prevăzute, asumându-și orice răspundere în această privință.

  Caracteristicile tehnice și de performanță din cuprinsul prezentei fișe tehnice sunt actualizate periodic. Pentru o consultare în timp real, accesați site-ul: www.azichem.com. Data reviziei este indicată în căsuța alăturată. Această ediție anulează și înlocuiește orice altă ediție anterioară.

  Vă reamintim faptul că utilizatorul are obligația de a consulta cea mai recentă Fișă cu Date de Securitate aferentă acestui produs, fișă ce conține informațiile chimice, fizice și toxicologice, frazele de risc, precum și alte informații necesare pentru a putea transporta, utiliza și elimina produsul și ambalajele acestuia, în deplină siguranță. Pentru a o consulta, accesați site-ul: www.azichem.com.
  Se interzice aruncarea produsului și/sau ambalajului în mediul înconjurător.
  Documentație tehnică

  Solicită informații despre produs

   Prin trimitere, accept politica de confidențialitate

   Copyright © 2024 All Rights Reserved
   Powered by Webplease
   magnifiercross