Corkseal zoom
Corkseal image 1
Corkseal image 2
Corkseal image 3

Corkseal

Dopuri de cauciuc hidro-expansive pentru distanțarea cofrajelor tubulare

Corkseal sunt dispozitive speciale de etanșare ermetică pentru distanțierele de cofraj tubular, constând într-un miez rigid din plastic poliamidic și un capac ondulat din cauciuc hidro-expansiv. Învelișul hidro¬expansiv al Corkseal, pe de altă parte, este destinat să garanteze etanșarea¬ ermetică a interiorului dis¬tanțierului tubular. Se instalează în orificiul produs de distanțierul tubular, prin percuție simplă. Capacele Corkseal sunt disponibile în diferite dimensiuni de diametru: Corkseal T21 = 21 mm; Corkseal T24 = 24 mm; Corkseal T26 = 26 mm; Corkseal T32 = 32 mm; Corkseal T34 = 34 mm.
Componente
Monocomponent
Aspect
Dop din plastic
Cod vamal
3926 9097

Solicită informații despre produs

  Prin trimitere, accept politica de confidențialitate

  Linii de apartenență
  Linea prodotto Aqua
  Linea prodotto Building
  Linea prodotto Infratech
  Unde se utilizează
  Cum se utilizează
  Date tehnice
  Conținut suplimentar
  Avertizări și precauții
  Medii
  Domenii de aplicare
  Construcţii de instalaţii subterane din beton, care folosesc cofraje metalice, acolo unde zidul este în contact direct cu solul şi unde, prin urmare, nu există straturi impermeabilizate în exteriorul zidăriei: pivniţe, taverne, garaje subterane, subsoluri şi demisoluri etc.
  Suporți permisi
  Beton
  Distanţieri tubulari pentru cofraje din PVC
  Modalitate de utilizare
  Garnitura de etanşare Corkseal trebuie utilizată după îndepărtarea cofrajelor metalice, deci numai pe distanţiere deja "montate" şi introduse în beton. Instalarea garniturii de etanşare se va efectuata prin simpla introducere cu mâna a dopurilor în fiecare distanţier gol, atât cât intră urmată de baterea cu un ciocan până când dopurile sunt bine fixate.

  Deşi Corkseal a fost proiectat şi testat pentru a rezista la presiuni de până la 5 bari forţă negativă (adică introdus în interiorul peretelui), se recomandă aplicarea produsului cu o forţă pozitivă, deci introducându-l din exterioarul zidului, după ce aţi îndepărtat cofrajele şi înainte de reîngropare.

  Este recomandabil să se folosească produsul în combinaţie cu distanţiere care nu sunt "pre-formate" (deoarece acestea prezintă adesea variaţii în diametru în funcţie de model, ceea ce ar putea afecta etanşeitatea la mare presiune). Este recomandabilă utilizarea distanţierelor vândute în tije de tăiat în funcţie de necesităţi direct la locul construcţiei.

  Introducerea Corkseal în distanţiere înainte ca acestea să fie aplicate (în absenţa unui element oponent extern) poate duce la ruperea distanţierului.

  În cazurile de expansiune cu modificări de volum foarte semnificative (> 500%) şi în lipsa unor condiţii de constrângere, pot apărea laceraţii superficiale; aceste fenomene nu compromit cu nimic funcţionalitatea garniturii de etanşare, şi mai ales nu apar în condiţii normale de funcţionare, adică atunci când fenomenul de expansiune se produce în condiţii forţate în ceea ce priveşte volumul de ocupat (în interiorul distanţierului).

  Metode de aplicare
  Ciocan
  Caracteristici fundamentale
  Conservare
  Conservare: 24 luni
  Neinflamabil
  Neinflamabil
  Produs hidroexansiv
  Produs hidroexansiv: +200 / +600 %
  Specificații tehnice
  Material netoxic
  Substanţă inodoră
  Material rezistent la alcalini
  Consum
  1 dop Corkseal pentru fiecare distanțator de cofraj prevăzut, de preferat pe partea unde apa exercită o presiune pozitivă.
  Culori disponibile
  Albastru
  Ambalaje și dimensiuni
  Corkseal T21: 1 x (Pungă 100 unitate)
  Corkseal T24: 1 x (Pungă 100 unitate)
  Corkseal T26: 1 x (Pungă 100 unitate)
  Corkseal T32: 1 x (Pungă 100 unitate)
  Corkseal T34: 1 x (Pungă 100 unitate)
  Stocare și conservare
  A se păstra produsul în ambalajul original în mediu răcoros, uscat evitând îngheţul şi razele directe ale soarelui.
  Conținut suplimentar

  Performanţă

  Din punct de vedere al etanşării mecanice sub presiune, o serie de teste efectuate în diferite laboratoare independente din Europa au demonstrat că garnitura de etanşare Corkseal poate rezista la presiuni de până la 0,5 MPa (4,93 atm) sub efectul forţei negative, atunci când este aplicat în mod corect. De remarcat faptul că produsul a trecut testul chiar şi în condiţiile cele mai severe, adică prin applicarea istantanee a presiunii de vârf de 0,5 MPa şi înainte ca garniturile expansive să fie hidratate cât de puţin. Testele au fost efectuate folosind o bucată de distanţier tubular sub formă de tije de 2 metri care se găsesc de regulă pe piaţă, introdus într-un cub de beton întărit pentru a simula condiţiile reale de utilizare a produsului. Testele de etanşeitate la o presiune în sens opus au fost realizate cu o durată a presiunii de vârf nu mai mică de 72 de ore. De remarcat faptul că gradul de etanşeitate, în cazul instalării Corkseal sub o forţă pozitivă este cu siguranţă mult superior având în vedere geometria intrinsecă a produsului.

  Testele de expansiune la care a fost supusă garnitura expansivă Corkseal , au fost efectuate folosind patru tipuri diferite de soluţii apoase:

  • apă demineralizată
  • apă subterană (obţinută cu concentraţiile limită impuse prin Decretul legislativ 152/06: pH 7,7, sulfaţi 250 mg/l, nitraţi 50 mg/l, cloruri 200 mg/l, fier 0,2 mg/l, mangan 0,05 mg/l, nichel 0,2 mg/l)
  • apă sărată (NaCl la 3.6%)
  • soluţie de bază pH 12,0 (pentru a simula condiţiile la contactul cu betonul)

  În testele experimentale de imersie în soluţiile descrise mai sus, produsul a arătat o modificare  medie de volum la 30 de zile de minim 190%.

  Avertizări
  Informaţiile generale, precum și indicațiile și sugestiile pentru utilizarea acestui produs, cuprinse în prezenta fișă tehnică și eventual transmise și pe cale verbală sau în scris, corespund nivelului nostru actual de cunoștințe științifice și tehnice acumulate.
  Eventualele date tehnice și de performanță menționate reprezintă rezultatul unor teste de laborator, efectuate în mediu controlat și, prin urmare, pot suferi modificări, în funcție de condițiile concrete de aplicare și utilizare.

  Societatea Azichem S.R.L. va fi exonerată de orice răspundere pentru performanțe inadecvate, ce decurg dintr-o utilizare necorespunzătoare a produsului, sau determinate de defecte cauzate de factori sau elemente ce nu depind de calitatea produsului, inclusiv de o păstrare în condiții necorespunzătoare.
  Persoana ce intenționează să utilizeze produsul are obligația de a stabili, înainte de utilizare, dacă acest produs este sau nu este adecvat întrebuințării prevăzute, asumându-și orice răspundere în această privință.

  Caracteristicile tehnice și de performanță din cuprinsul prezentei fișe tehnice sunt actualizate periodic. Pentru o consultare în timp real, accesați site-ul: www.azichem.com. Data reviziei este indicată în căsuța alăturată. Această ediție anulează și înlocuiește orice altă ediție anterioară.

  Vă reamintim faptul că utilizatorul are obligația de a consulta cea mai recentă Fișă cu Date de Securitate aferentă acestui produs, fișă ce conține informațiile chimice, fizice și toxicologice, frazele de risc, precum și alte informații necesare pentru a putea transporta, utiliza și elimina produsul și ambalajele acestuia, în deplină siguranță. Pentru a o consulta, accesați site-ul: www.azichem.com.
  Se interzice aruncarea produsului și/sau ambalajului în mediul înconjurător.
  Video
  Documentație tehnică
  Caracteristici cheie

  Solicită informații despre produs

   Prin trimitere, accept politica de confidențialitate

   Copyright © 2024 All Rights Reserved
   Powered by Webplease
   magnifiercross