Curing Aid zoom
Curing Aid image 1
Curing Aid image 2
Curing Aid image 3

Curing Aid

Adjuvant maturant în dispersie apoasă pentru betoane

Adjuvant maturant, anti-evaporare, pe bază de răşini acrilice speciale în dispersie apoasă; se aplică prin pulverizare pe suprafeţele de beton proaspăt. Reduce pierderea bruscă a apei din amestec prin evaporare, contribuind la îmbunătăţirea caracteristicilor generale ale produsului finit. Spre deosebire de tratamentele bazate pe uleiuri ceară sau sintetice, Curing Aid nu este o substanță hidro-oleo-repellentă. Curing Aid își bazează principiul de funcționare asupra reticulării unui copolimer deosebit de similar cu constituenții amestecurilor pe bază de ciment. Copolimerul inhibă evaporarea apei și este fixat chimic cu suportul. Curing Aid, datorită acestui proces de polimerizare, nu este o substanță potențial detașabilă în ceea ce privește tratamentele de acoperire ulterioare, spre deosebire de agenții anti-evaporare obișnuiți prezenți pe piață care își bazează eficiența pe substanțe active hidrofoare respingatoare.
Componente
Monocomponent
Aspect
Lichid
Cod vamal
3824 9970

Solicită informații despre produs

  Prin trimitere, accept politica de confidențialitate

  Certificări obținute și Norme
  UNI CEN/TS 14754-1:2007
  Linii de apartenență
  Linea prodotto Floor
  Unde se utilizează
  Cum se utilizează
  Date tehnice
  Conținut suplimentar
  Avertizări și precauții
  Domenii de aplicare
  Ajutoare pentru întărirea și tratarea măsurilor în conglomeratele de beton: podele din beton industrial, plăci de fundație, jeturi masive, betoane, mortare structurale tixotropice și turnate, microcărburi armate cu fibre etc.
  Suporți permisi
  Beton
  Prefabricaţi
  Fibrociment
  Modalitate de utilizare
  Curing Aid trebuie aplicat pe suprafețele amestecului proaspăt, de preferință prin pulverizare, folosind pulverizatoare cu presiune joasă. Ajutorul pentru curățare poate fi derulat, dar în acest caz este recomandabil să așteptați faza de pornire și prima întărire a suprafeței (pierzând o parte din eficiența acesteia).
  În cazul unor condiții de expunere deosebit de nefavorabile (mediu uscat și / sau vânt), poate fi necesar repetați aplicația.

  Curing Aid nu este o substanță hidro-oleo-repellentă. Instrumentul Curing Aid își bazează principiul de funcționare reticularea unui copolimer cu o stabilitate excelentă în condiții alcaline, care inhibă evaporarea apei prin fixarea chimică cu ajutorul suportului.
  Curing Aid, datorită acestui proces de polimerizare și aderență tenace pe suprafețele conglomeratului, nu este o substanță potențial detașabilă în ceea ce privește tratamentele de acoperire ulterioare.
  Se înțelege că un exces de amestec de apă în amestecul de proiectare din beton, cu un fenomen de sângerare atașat, aceasta poate afecta polimerizarea corectă a Curing Aid și poate crea o reticulare ne-perfect legată cu sprijinul. Prin urmare, este întotdeauna recomandabil să se verifice gradul de compactare a suprafețelor și, în caz de îndoială, procedați cu o curățare eficientă înainte de a efectua orice pictura superficială.
  Operațiunile de șlefuire, îndepărtarea prafului și, în general, de curățare preliminară sunt totuși întotdeauna recomandate în toate codurile de bune practici privind vopsirea și acoperirea podelelor industriale.

  Utilizarea adjuvantului maturant nu vă scuteşte de adoptarea măsurilor obişnuite de protecţie în funcţie de necesităţi (acoperirea obiectelor cu folie de polietilenă, din ţesut-neţesut, saci de iută, umectare prelungită etc.).

  Nu colorează, redevenind transparent după aplicare.

  Metode de aplicare
  Pulverizator airless la presiune redusă
  Curățarea instrumentelor
  Apă
  Caracteristici fundamentale
  Conservare
  Conservare: 12 luni
  Fără solvenţi
  Fără solvenţi
  Greutate specifică
  Greutate specifică: 0.997 kg/dm³
  Neinflamabil
  Neinflamabil
  Rezistent la razele UV
  Rezistent la razele UV
  Temperatura de utilizare
  Temperatura de utilizare: +5 / +35 °C
  Specificații tehnice

  Vâscozitate
  UNI 8701-3 a 20°C

  17.5 cP

  pH

  10.5


  20° C

  997 g/l
  Consum
  De la 0,07 la 0,1 kg de Curing Aid pentru fiecare metru pătrat din suprafața pe care doriți să o tratați, în funcție de porozitatea și de nivelul de absorbție al respectivei suprafețe.
  Culori disponibile
  Albastru-deschis
  Ambalaje și dimensiuni
  Canistră 25 kg
  Bidon 1000 kg
  Stocare și conservare
  A se feri de îngheţ.
  Conținut suplimentar

  Avertizări
  Informaţiile generale, precum și indicațiile și sugestiile pentru utilizarea acestui produs, cuprinse în prezenta fișă tehnică și eventual transmise și pe cale verbală sau în scris, corespund nivelului nostru actual de cunoștințe științifice și tehnice acumulate.
  Eventualele date tehnice și de performanță menționate reprezintă rezultatul unor teste de laborator, efectuate în mediu controlat și, prin urmare, pot suferi modificări, în funcție de condițiile concrete de aplicare și utilizare.

  Societatea Azichem S.R.L. va fi exonerată de orice răspundere pentru performanțe inadecvate, ce decurg dintr-o utilizare necorespunzătoare a produsului, sau determinate de defecte cauzate de factori sau elemente ce nu depind de calitatea produsului, inclusiv de o păstrare în condiții necorespunzătoare.
  Persoana ce intenționează să utilizeze produsul are obligația de a stabili, înainte de utilizare, dacă acest produs este sau nu este adecvat întrebuințării prevăzute, asumându-și orice răspundere în această privință.

  Caracteristicile tehnice și de performanță din cuprinsul prezentei fișe tehnice sunt actualizate periodic. Pentru o consultare în timp real, accesați site-ul: www.azichem.com. Data reviziei este indicată în căsuța alăturată. Această ediție anulează și înlocuiește orice altă ediție anterioară.

  Vă reamintim faptul că utilizatorul are obligația de a consulta cea mai recentă Fișă cu Date de Securitate aferentă acestui produs, fișă ce conține informațiile chimice, fizice și toxicologice, frazele de risc, precum și alte informații necesare pentru a putea transporta, utiliza și elimina produsul și ambalajele acestuia, în deplină siguranță. Pentru a o consulta, accesați site-ul: www.azichem.com.
  Se interzice aruncarea produsului și/sau ambalajului în mediul înconjurător.
  Documentație tehnică
  Caracteristici cheie

  Solicită informații despre produs

   Prin trimitere, accept politica de confidențialitate

   Copyright © 2024 All Rights Reserved
   Powered by Webplease
   magnifiercross