Elastocap-D zoom
Elastocap-D image 1
Elastocap-D image 2
Elastocap-D image 3

Elastocap-D

Fixant specific pentru încapsularea temporară a plăcilor de azbest

Latex fixativ, penetrant, consolidant, de genul reactiv flexibilizant, pe bază de copolimeri stiren butadien în emulsie apoasă, întregit cu pigmenţi anorganici de culoare roşie pentru a îmbunătăţi vizualizarea suprafeţelor tratate.
Componente
Monocomponent
Aspect
Lichid
Cod vamal
3209 1000

Solicită informații despre produs

  Prin trimitere, accept politica de confidențialitate

  Linii de apartenență
  Linea prodotto Building
  Linea prodotto Infratech
  Caracteristici și avantaje
  Unde se utilizează
  Cum se utilizează
  Date tehnice
  Conținut suplimentar
  Avertizări și precauții

  Elastocap-D

  Compatibilitatea tehnico stiinţifică a Elastocap-D, produs încapsulant temporar pentru tratarea plăcilor din ciment azbest destinate eliminării de tip “D”, conform D.M. 20/08/99, punctul 4, apendix 1, a fost certificată în laboratorul ANALYSIS din Pescantina (VR). (Raport de probă n° 3234/2005) 
  Domenii de aplicare
  Încapsularea temporară a azbestului în cadrul operaţiilor de demontare şi eliminare a învelişurilor.
  Suporți permisi
  Fibrociment
  Modalitate de utilizare
  Amestecaţi produsul înainte de utilizare.

  Elastocap-D trebuie aplicat prin pulverizare cu ajutorul aparatelor "airless" la presiune redusă pe amândouă laturile plăcii. Desprinderea plăcilor din dispozitivele de fixare (cârlige, șuruburi, cuie etc) trebuie făcută cu mare atenţie pentru a nu le deteriora.

  După demontarea plăcilor acestea, manevrate cu grijă pentru a evita căderea şi/sau zdrobirea lor, se vor coborî pe pamânt cu maşini de ridicat adecvate după care se vor stivui şi paletiza. Pentru a împiedica dispersarea fibrelor de azbest care s-ar putea elibera în timpul operaţiunilor de deplasare şi suprapunere, va trebui aplicat din nou Elastocap-D.

  Operaţiunile de mai sus, ca şi ambalarea ermetică a plăcilor se vor efectua respectând îndeaproape normele şi legile în vigoare care stabilesc procedurile şi mijloacele de protecţie individuale pentru utilizatori.

  Nu inspiraţi vaporii şi aerosolii produşi. Purtaţi o mască de protecţie a căilor respiratorii. Evitaţi contactul cu ochii şi cu pielea.
  Reziduurile rămase după eliminarea plăcilor din ciment-azbest se încapsulează în mod adecvat şi se expediază la centrele speciale de distrugere a deşeurilor.
  Amestecaţi produsul înainte de utilizare. Eventuale diluări, acolo unde este cazul, se vor face cu apă curată.

  Metode de aplicare
  Pulverizator airless la presiune redusă
  Panou
  Rulou
  Curățarea instrumentelor
  Apă
  Caracteristici fundamentale
  Conservare
  Conservare: 12 luni
  Fără solvenţi
  Fără solvenţi
  Greutate specifică
  Greutate specifică: 1.25 kg/dm³
  Neinflamabil
  Neinflamabil
  Rezistent la razele UV
  Rezistent la razele UV
  Temperatura de utilizare
  Temperatura de utilizare: +5 / +35 °C
  Specificații tehnice

  Întărire la atingere la 20°C
  a 20°C

  2 h
  Consum
  Aproximativ 0,30 kg de Elastocap-D pentru fiecare metru pătrat din suprafața pe care doriți să o tratați.
  Culori disponibile
  Roșu
  Ambalaje și dimensiuni
  Sticla cu pulverizator 1 kg
  Canistră 10 kg
  Canistră 25 kg
  Stocare și conservare
  A se feri de îngheţ.
  Conținut suplimentar

  Avertizări
  Informaţiile generale, precum și indicațiile și sugestiile pentru utilizarea acestui produs, cuprinse în prezenta fișă tehnică și eventual transmise și pe cale verbală sau în scris, corespund nivelului nostru actual de cunoștințe științifice și tehnice acumulate.
  Eventualele date tehnice și de performanță menționate reprezintă rezultatul unor teste de laborator, efectuate în mediu controlat și, prin urmare, pot suferi modificări, în funcție de condițiile concrete de aplicare și utilizare.

  Societatea Azichem S.R.L. va fi exonerată de orice răspundere pentru performanțe inadecvate, ce decurg dintr-o utilizare necorespunzătoare a produsului, sau determinate de defecte cauzate de factori sau elemente ce nu depind de calitatea produsului, inclusiv de o păstrare în condiții necorespunzătoare.
  Persoana ce intenționează să utilizeze produsul are obligația de a stabili, înainte de utilizare, dacă acest produs este sau nu este adecvat întrebuințării prevăzute, asumându-și orice răspundere în această privință.

  Caracteristicile tehnice și de performanță din cuprinsul prezentei fișe tehnice sunt actualizate periodic. Pentru o consultare în timp real, accesați site-ul: www.azichem.com. Data reviziei este indicată în căsuța alăturată. Această ediție anulează și înlocuiește orice altă ediție anterioară.

  Vă reamintim faptul că utilizatorul are obligația de a consulta cea mai recentă Fișă cu Date de Securitate aferentă acestui produs, fișă ce conține informațiile chimice, fizice și toxicologice, frazele de risc, precum și alte informații necesare pentru a putea transporta, utiliza și elimina produsul și ambalajele acestuia, în deplină siguranță. Pentru a o consulta, accesați site-ul: www.azichem.com.
  Se interzice aruncarea produsului și/sau ambalajului în mediul înconjurător.
  Documentație tehnică

  Solicită informații despre produs

   Prin trimitere, accept politica de confidențialitate

   Copyright © 2024 All Rights Reserved
   Powered by Webplease
   magnifiercross