Protech Balcony WV zoom
Protech Balcony WV image 1
Protech Balcony WV image 2
Protech Balcony WV image 3

Protech Balcony WV

Transparent water based non-film waterproofing for terraces and balconies

A solution based on special silane and siloxane resins in aqueous dispersion, being highly penetrating and transparent (colourless) for quickly, effectively and economically waterproof balconies, tiled terraces, concrete roofing, external stairs, and so on, without removing or impacting upon on the existing flooring. It does not change the appearance of the substrate on which it is applied nor alter its original degree of lubricity or breathability to water vapour. Application is swift, without requiring specialised labour or professional equipment. The treated flooring will be usable only 2 hours after application.
Componente
Monocomponent
Aspect
Lichid
Cod vamal
3824 9970

Solicită informații despre produs

  Prin trimitere, accept politica de confidențialitate

  Linii de apartenență
  Linea prodotto Aqua
  Linea prodotto Building
  Linea prodotto Floor
  Linea prodotto Sanageb
  Unde se utilizează
  Cum se utilizează
  Date tehnice
  Conținut suplimentar
  Avertizări și precauții
  Suporți permisi
  Tencuieli
  Beton
  Mortare cimentoase din var si mixte
  Tuf
  Ziduri mixte
  Ziduri din piatră
  Ţigle şi plăci (gresie, faianţă)
  Pietre naturale şi porfir
  Cărămizi
  Metode de aplicare
  Impregnare
  Pulverizator airless la presiune redusă
  Panou
  Curățarea instrumentelor
  Apă
  Caracteristici fundamentale
  Conservare
  Conservare: 12 luni
  Fără solvenţi
  Fără solvenţi
  Neinflamabil
  Neinflamabil
  Utilizaţi produsul cu mănuşi de protecţie
  Utilizaţi produsul cu mănuşi de protecţie
  Utilizaţi produsul cu ochelari de protecţie
  Utilizaţi produsul cu ochelari de protecţie
  Specificații tehnice

  Punct de aprindere

  > 95 °C
  Substanţă inodoră

  pH

  6.5
  Produs care nu crează peliculă
  Culori disponibile
  Transparent
  Ambalaje și dimensiuni
  Sticlă 1 kg
  Canistră 2 kg
  Canistră 5 kg
  Canistră 25 kg
  Stocare și conservare
  A se feri de îngheţ.
  Conținut suplimentar

  Avertizări
  Informaţiile generale, precum și indicațiile și sugestiile pentru utilizarea acestui produs, cuprinse în prezenta fișă tehnică și eventual transmise și pe cale verbală sau în scris, corespund nivelului nostru actual de cunoștințe științifice și tehnice acumulate.
  Eventualele date tehnice și de performanță menționate reprezintă rezultatul unor teste de laborator, efectuate în mediu controlat și, prin urmare, pot suferi modificări, în funcție de condițiile concrete de aplicare și utilizare.

  Societatea Azichem S.R.L. va fi exonerată de orice răspundere pentru performanțe inadecvate, ce decurg dintr-o utilizare necorespunzătoare a produsului, sau determinate de defecte cauzate de factori sau elemente ce nu depind de calitatea produsului, inclusiv de o păstrare în condiții necorespunzătoare.
  Persoana ce intenționează să utilizeze produsul are obligația de a stabili, înainte de utilizare, dacă acest produs este sau nu este adecvat întrebuințării prevăzute, asumându-și orice răspundere în această privință.

  Caracteristicile tehnice și de performanță din cuprinsul prezentei fișe tehnice sunt actualizate periodic. Pentru o consultare în timp real, accesați site-ul: www.azichem.com. Data reviziei este indicată în căsuța alăturată. Această ediție anulează și înlocuiește orice altă ediție anterioară.

  Vă reamintim faptul că utilizatorul are obligația de a consulta cea mai recentă Fișă cu Date de Securitate aferentă acestui produs, fișă ce conține informațiile chimice, fizice și toxicologice, frazele de risc, precum și alte informații necesare pentru a putea transporta, utiliza și elimina produsul și ambalajele acestuia, în deplină siguranță. Pentru a o consulta, accesați site-ul: www.azichem.com.
  Se interzice aruncarea produsului și/sau ambalajului în mediul înconjurător.
  Documentație tehnică

  Solicită informații despre produs

   Prin trimitere, accept politica de confidențialitate

   Copyright © 2024 All Rights Reserved
   Powered by Webplease
   magnifiercross