Protech Flex Primer zoom
Protech Flex Primer image 1
Protech Flex Primer image 2
Protech Flex Primer image 3

Protech Flex Primer

Componente
Bicomponent
Aspect
Lichid
Cod vamal
3907 3000

Solicită informații despre produs

  Prin trimitere, accept politica de confidențialitate

  Linii de apartenență
  Linea prodotto Aqua
  Linea prodotto Building
  Linea prodotto Floor
  Linea prodotto Infratech
  Unde se utilizează
  Cum se utilizează
  Date tehnice
  Avertizări și precauții
  Medii
  Suporți permisi
  Beton
  Ţigle şi plăci (gresie, faianţă)
  Şape de substrat
  Metode de aplicare
  Panou
  Curățarea instrumentelor
  Apă
  Caracteristici fundamentale
  Conservare
  Conservare: 12 luni
  Fără solvenţi
  Fără solvenţi
  Greutate specifică
  Greutate specifică: 1.06 ± 0.05 kg/l
  Neinflamabil
  Neinflamabil
  Pot life
  Pot life: 90 min
  Raport de amestec
  Raport de amestec: 1:1 _
  Temperatura de utilizare
  Temperatura de utilizare: +10 / +35 °C
  Utilizaţi produsul cu mănuşi de protecţie
  Utilizaţi produsul cu mănuşi de protecţie
  Specificații tehnice

  Reziduu sec

  50 %

  Vâscozitate
  FORD ASTM D 1200

  15 ± 2 s

  Întărire completă la 20°C
  a 20°C

  7 zi

  Intervalul de timp fără praf la 20°C

  2 h

  Întărire la atingere la 20°C
  a 20°C

  12 h

  Aderenta prin tractiune directa
  EN 1542

  > 1 N/mm²
  Culori disponibile
  Transparent
  Ambalaje și dimensiuni
  Borcan 0.125 kg [A]
  Borcan 0.125 kg [B]
  Kit: 1 Borcan 0.125 kg [A] + 1 Borcan 0.125 kg [B]
  Stocare și conservare
  A se feri de îngheţ.
  Avertizări
  Informaţiile generale, precum și indicațiile și sugestiile pentru utilizarea acestui produs, cuprinse în prezenta fișă tehnică și eventual transmise și pe cale verbală sau în scris, corespund nivelului nostru actual de cunoștințe științifice și tehnice acumulate.
  Eventualele date tehnice și de performanță menționate reprezintă rezultatul unor teste de laborator, efectuate în mediu controlat și, prin urmare, pot suferi modificări, în funcție de condițiile concrete de aplicare și utilizare.

  Societatea Azichem S.R.L. va fi exonerată de orice răspundere pentru performanțe inadecvate, ce decurg dintr-o utilizare necorespunzătoare a produsului, sau determinate de defecte cauzate de factori sau elemente ce nu depind de calitatea produsului, inclusiv de o păstrare în condiții necorespunzătoare.
  Persoana ce intenționează să utilizeze produsul are obligația de a stabili, înainte de utilizare, dacă acest produs este sau nu este adecvat întrebuințării prevăzute, asumându-și orice răspundere în această privință.

  Caracteristicile tehnice și de performanță din cuprinsul prezentei fișe tehnice sunt actualizate periodic. Pentru o consultare în timp real, accesați site-ul: www.azichem.com. Data reviziei este indicată în căsuța alăturată. Această ediție anulează și înlocuiește orice altă ediție anterioară.

  Vă reamintim faptul că utilizatorul are obligația de a consulta cea mai recentă Fișă cu Date de Securitate aferentă acestui produs, fișă ce conține informațiile chimice, fizice și toxicologice, frazele de risc, precum și alte informații necesare pentru a putea transporta, utiliza și elimina produsul și ambalajele acestuia, în deplină siguranță. Pentru a o consulta, accesați site-ul: www.azichem.com.
  Se interzice aruncarea produsului și/sau ambalajului în mediul înconjurător.
  Video
  Documentație tehnică
  Caracteristici cheie

  Solicită informații despre produs

   Prin trimitere, accept politica de confidențialitate

   Copyright © 2024 All Rights Reserved
   Powered by Webplease
   magnifiercross