QL Nano Lithium Salt Resistant zoom
QL Nano Lithium Salt Resistant image 1
QL Nano Lithium Salt Resistant image 2
QL Nano Lithium Salt Resistant image 3

QL Nano Lithium Salt Resistant

Produs întăritor, sigilant, hidrofug, consolidant și protector

"Produsul de întărire, sigilare și îngroșare QL Nano Lithium Salt Resistant este un tratament de protecție împotriva sărurilor și a prafului, este transparent, inodor, conform din punctul de vedere al concentrației de COV, pe bază de apă, este sigur pentru mediu și are rolul de a întări, sigila și îngroșa suprafețele din zidărie și beton. Datorită reacției sale chimice cu materialele pe bază de siliciu, produsul QL Nano Lithium Salt Resistant formează un strat hidrofug permanent, ce protejează și menține suprafețele din beton și diferitele tipuri de substrat din zidărie, fără a le modifica aspectul și consistența naturală."
Componente
Monocomponent
Aspect
Lichid
Cod vamal
3824 9970

Solicită informații despre produs

  Prin trimitere, accept politica de confidențialitate

  Linii de apartenență
  Linea prodotto Floor
  Caracteristici și avantaje
  Unde se utilizează
  Cum se utilizează
  Date tehnice
  Conținut suplimentar
  Avertizări și precauții

  QL Nano Lithium Salt Resistant

  "QL Nano Lithium Salt Resistant este un produs fără egal. Oferă toată protecția unui sigilant hidrofug, ce pătrunde în profunzime, precum și toate avantajele produselor cu efect de întărire, sigilare și de îngroșare pentru suprafețe. Reduce pierderea bruscă a apei din amestec prin evaporare, contribuind la îmbunătăţirea caracteristicilor generale ale produsului finit.
  Produsul pentru protecție împotriva sărurilor, întăritor și sigilant QL Nano Lithium Salt Resistant este un tratament pentru suprafețe brevetat, ce penetrează și sigilează betonul, reacționând chimic cu acesta și formând un strat de suprafață transparent, gros, rezistent, anorganic, ce permite eliminarea apei sub formă de vapori, este rezistent la frecare și hidrofug.
  Produsul QL Nano Lithium Salt Resistant formează un strat de protecție anticoroziune, pentru a conferi o și mai mare protecție împotriva apei și a sărurilor transportate de aceasta, ce cauzează eroziunea, deteriorarea și coroziunea. QL Nano Lithium Salt Resistant sigilează micro-canalele, făcând ca betonul să devină mai dur și mai rezistent la frecare, îl protejează împotriva prafului, facilitând astfel operațiunile de întreținere a acestuia. Substraturile devin astfel mai rezistente la pete, sfărâmare, la agenții atmosferici, la eflorescențe, la pătrunderea apei, ciuperci și mucegaiuri, la deteriorare, la ciclurile de îngheț-dezgheț și la coroziunea barelor din oțel pentru armarea betonului. De asemenea, QL Nano Lithium Salt Resistant întărește suprafața și este extrem de rezistent la frecare, permițând menținerea unui strat de protecție anti-coroziune și a proprietăților hidrofuge, chiar și după operațiunile de întreținere regulată, după spălarea cu presiune și în cazul traficului și circulației intense a pietonilor. Legătura permanentă rezistă mai bine în timp, comparativ cu silanii, reduce costurile de întreținere și îmbunătățește aspectul în timp.
  Produsul QL Nano Lithium Salt Resistant poate fi utilizat ca tratament intern sau extern, pentru suprafețe din beton și din zidărie, atât orizontale, cât și verticale.
  Este ideal pentru parcări acoperite, pentru structuri din grinzi ale podurilor, pentru pereți de beton aflați în exterior, chiar și atunci când suprafețele ce trebuie tratate se află în medii cu clase de expunere XS (cloruri provenite din apa de mare și din aerosoli marini), XD (cloruri provenite din alte surse), XA (mediu chimic agresiv)."

  Domenii de aplicare
  Tratament întăritor, sigilant, hidrofug, consolidant, anti-praf și de protecție împotriva infiltrațiilor de cloruri (săruri), pentru pardoseli industriale și blocuri din beton, atât vechi, cât și noi, atât gri, cât și colorate. Ajutoare pentru întărirea și tratarea măsurilor în conglomeratele de beton. Excelent intensificator al culorii și sigilant pentru beton acidifiat sau complet colorat, pardoseli, plăci ceramice și țigle.
  Suporți permisi
  Beton
  Şape de substrat
  Pregătirea suporturilor
  "Suprafețele pe care se aplică QL Nano Lithium Salt Resistant trebuie să fie curate și libere de materiale străine, cum ar fi produse antiaderente, de întărire, uleiuri lubrifiante, vaselină, praf, eflorescențe apărute pe suprafața construcției, resturi de zidărie din ipsos și așa mai departe.
  Se recomandă să nu se utilizeze detergenți de conțin derivați din citrice (d-limonene - citrice). Dacă se utilizează un detergent pe bază de d-limonene, suprafața trebuie neutralizată prin utilizarea unui detergent cu pH ridicat (de exemplu: TSP, Tide, Cascade și așa mai departe) înainte de a aplica QL Nano Lithium Salt Resistant."

  Modalitate de utilizare
  "Aplicați cu ajutorul unui aparat de pulverizat, cu trafaletul sau cu peria, pe suprafețe din beton, noi sau deja existente. Pe betonul nou, intervalul de timp de așteptare, pe suport complet întărit, trebuie să fie de aproximativ 24 ore pe timp de vară, 4 zile în anotimpurile intermediare, 7 zile pe timp de iarnă.

  APLICARE ORIZONTALĂ:
  Folosiți un aparat de pulverizat de joasă presiune sau tip HVLP pentru a aplica QL Nano Lithium Salt Resistant astfel încât să se formeze un strat uniform și strălucitor. Aplicați o cantitate de QL Nano Lithium Salt Resistant suficientă pentru a menține suprafața umedă timp de 20 de minute. Dacă suprafața se usucă mai repede, aplicați încă o dată produsul. A se aplica la o temperatură a suprafeței și a aerului, cuprinsă între 4 °C și 38 °C (40-100 °F). Dacă temperatura mediului ambiant este prea ridicată, uscată sau în dacă bate vântul, umeziți betonul înainte de a aplica produsul, pentru a preveni uscarea instantanee a acestuia.

  APLICARE VERTICALĂ:
  Aplicați din jos în sus, exercitând o ușoară presiune, folosind un aparat de pulverizat de 10 – 25 psi (68,9 – 172 kPa) prevăzut cu duză cu jet plat. Stropiți suprafața, până când cantitatea în exces formează un aspect ud uniform. Se recomandă să se întindă o cantitate corespunzătoare de produs pe suprafețele orizontale, atunci când soluția stagnează timp de câteva secunde, înainte de a pătrunde complet. Pentru a permite ca produsul să pătrundă în profunzime și pentru a obține gradul de acoperire dorit, se recomandă o aplicare pe o suprafață deja umezită; repetați procedeul după 3 - 5 minute de la prima aplicare. Se poate utiliza o perie sau un trafalet. În acest caz, repetați aplicarea de mai multe ori, până când suprafața va rămâne umedă timp de aproximativ un minut, înainte ca soluția să fie absorbită. Întindeți eventualele acumulări, folosind o mătură. "

  Metode de aplicare
  Pulverizator airless la presiune redusă
  Perie
  Stropire
  Curățarea instrumentelor
  Apă
  Caracteristici fundamentale
  Conservare
  Conservare: 12 luni
  Fără solvenţi
  Fără solvenţi
  Greutate specifică
  Greutate specifică: 1.10 kg/dm³
  Neinflamabil
  Neinflamabil
  Specificații tehnice

  pH

  11
  Consum
  Aproximativ 0,07 litri de QL Nano Lithium Salt Resistant pentru fiecare metru pătrat din suprafața pe care doriți să o tratați.
  Culori disponibile
  Transparent
  Ambalaje și dimensiuni
  Canistră 5 l
  Canistră 25 l
  Stocare și conservare
  A se feri de îngheţ.
  Conținut suplimentar

  Avertizări
  "Deoarece gradul de porozitate a substraturilor și condițiile de aplicare pot varia în mod semnificativ, societatea AZICHEM SRL nu își va asuma răspunderea pentru lipsurile sau consumurile excesive constatate, comparativ cu consumul prevăzut și cu gradele de acoperire indicate în prealabil. Pentru a obține un raport de consum precis, înainte de aplicare trebuie să se facă o probă la fața locului.
  Asigurați-vă că aveți la dispoziție versiunea cea mai actuală a fișei tehnice și a fișei cu date de securitate a produsului.
  Aplicarea corectă a produsului este responsabilitatea clientului. Vizitele la fața locului, efectuate de personalul firmei AZICHEM SRL, au strict scopul de a oferi consultanță tehnică și nu de a supraveghea operațiunile sau de a efectua un control al calității la fața locului.

  MĂSURI DE PRECAUȚIE PENTRU SĂNĂTATE ȘI SIGURANȚĂ
  Produsul QL Nano Lithium Salt Resistant este o soluție apoasă pe bază de de silicat de litiu, ce conține compuși activi. Este un produs de tratare ușor alcalin, ce poate irita ochii și pielea.
  A NU SE LĂSA LA ÎNDEMÂNA COPIILOR. Numai pentru uz extern. Evitați contactul prelungit cu pielea. Nu înghiţiţi. În caz de ingerare, nu provocați voma; adresați-vă unui medic. Evitați contactul cu ochii. Se recomandă să folosiți îmbrăcăminte de protecție. Se recomandă să purtați ochelari de protecție, pentru a vă proteja împotriva eventualilor stropi. În caz de contact cu ochii, clătiţi din abundenţă, cu apă curată și adresați-vă medicului. Spălați foarte bine zonele afectate, cu apă și săpun. Consultați fișa cu date de securitate, pentru a cunoaște măsurile de precauție suplimentare, instrucțiunile privind siguranța și măsurile de prim ajutor. Produsul QL Nano Lithium Salt Resistant poate avea acțiune corozivă asupra sticlei și asupra suprafețelor vopsite. Clătiți imediat cu apă și deteregent produsul pulverizat din greșeală.
  Atenție: în timpul aplicării, suprafețele udate cu QL Nano Lithium Salt Resistant devin alunecoase.
  NUMAI PENTRU UZ INDUSTRIAL
  Sunt interzise vânzarea și distribuirea către public. Acest produs este destinat exclusiv uzului profesional și trebuie aplicat de persoane autorizate, sau de un operator autorizat din cadrul departamentului de asistență tehnică."Informaţiile generale, precum și indicațiile și sugestiile pentru utilizarea acestui produs, cuprinse în prezenta fișă tehnică și eventual transmise și pe cale verbală sau în scris, corespund nivelului nostru actual de cunoștințe științifice și tehnice acumulate.
  Eventualele date tehnice și de performanță menționate reprezintă rezultatul unor teste de laborator, efectuate în mediu controlat și, prin urmare, pot suferi modificări, în funcție de condițiile concrete de aplicare și utilizare.

  Societatea Azichem S.R.L. va fi exonerată de orice răspundere pentru performanțe inadecvate, ce decurg dintr-o utilizare necorespunzătoare a produsului, sau determinate de defecte cauzate de factori sau elemente ce nu depind de calitatea produsului, inclusiv de o păstrare în condiții necorespunzătoare.
  Persoana ce intenționează să utilizeze produsul are obligația de a stabili, înainte de utilizare, dacă acest produs este sau nu este adecvat întrebuințării prevăzute, asumându-și orice răspundere în această privință.

  Caracteristicile tehnice și de performanță din cuprinsul prezentei fișe tehnice sunt actualizate periodic. Pentru o consultare în timp real, accesați site-ul: www.azichem.com. Data reviziei este indicată în căsuța alăturată. Această ediție anulează și înlocuiește orice altă ediție anterioară.

  Vă reamintim faptul că utilizatorul are obligația de a consulta cea mai recentă Fișă cu Date de Securitate aferentă acestui produs, fișă ce conține informațiile chimice, fizice și toxicologice, frazele de risc, precum și alte informații necesare pentru a putea transporta, utiliza și elimina produsul și ambalajele acestuia, în deplină siguranță. Pentru a o consulta, accesați site-ul: www.azichem.com.
  Se interzice aruncarea produsului și/sau ambalajului în mediul înconjurător.
  Documentație tehnică
  Caracteristici cheie

  Solicită informații despre produs

   Prin trimitere, accept politica de confidențialitate

   Copyright © 2024 All Rights Reserved
   Powered by Webplease
   magnifiercross