Repar SM zoom
Repar SM image 1
Repar SM image 2
Repar SM image 3

Repar SM

Netezitor din ciment structural, tixotropic, cu întărire rapidă

Netezitor din ciment structural, tixotropic, reoplastic, compozit, "multifuncțional", cu întărire rapidă. Ideal pentru netezirea milimetrică și estetică a produselor manufacturate și a lucrărilor din beton la intervențiile de restaurare structurale și/sau funcționale.
Componente
Monocomponent
Aspect
Praf
Cod vamal
3824 5090

Solicită informații despre produs

  Prin trimitere, accept politica de confidențialitate

  Certificări obținute și Norme
  EN 998-1EN 1504-3PCC
  Linii de apartenență
  Linea prodotto Infratech
  Caracteristici și avantaje
  Unde se utilizează
  Cum se utilizează
  Date tehnice
  Conținut suplimentar
  Avertizări și precauții

  Repar SM

  Repar SM este un netezitor fin, monocomponent, tixotropic, reoplastic, compozit, "multifuncțional"; pe bază de ciment cu rezistență înaltă, filleri superpuzzolanici, rășini polimerice disperse în apă, agenți plastifianți, stabilizatori și anticoroziune, aditivi antialergici, agregate selecționate, microfibre.
  Domenii de aplicare
  Reparații, neteziri, învelişuri de protecție și impermeabilizante, reglări planare, benzi adezive etc., pe suporturi de beton și zidărie, chiar și la temperaturi scăzute.
  Suporți permisi
  Tencuieli
  Beton
  Mortare cimentoase din var si mixte
  Prefabricaţi
  Pregătirea suporturilor
  Suprafeţele pe care se va aplica produsul trebuie să fie curate, fără reziduuri, fără părţi friabile sau neadecvate, fără praf etc, saturate cu apă în mod adecvat până când ajung în starea "sature în condiţii de suprafaţă uscată".
  Modalitate de utilizare
  Introduceți în malaxor aproximativ 2/3 din apa de amestec, la care adaugaţi Repar SM și restul de apă; continaţi amestecarea până obţineţi o compoziţie omogenă și fără bulgări. Apa de amestec trebuie să reprezinte aproximativ 15-18% din greutatea sacului. Odată finalizat amestecul, așteptați câteva minute înainte de a-l aplica. Se recomandă să se pregătească de fiecare dată cantități mici de amestec, pentru a evita pierderile.

  Neteziți suprafețele care urmează să fie uniformizate și aplicați produsul cu o spatulă, drișcă din burete etc.

  Metode de aplicare
  Mistrie
  Drişcă
  Spatulă
  Curățarea instrumentelor
  Apă
  Caracteristici fundamentale
  Conservare
  Conservare: 12 luni
  Diametrul maxim al agregatului
  Diametrul maxim al agregatului: 0.5 mm
  Grosimea maximă recomandată
  Grosimea maximă recomandată: 10 mm
  Grosimea minimă recomandată
  Grosimea minimă recomandată: 3 mm
  Neinflamabil
  Neinflamabil
  Pot life
  Pot life: 30 min
  Rezistent la razele UV
  Rezistent la razele UV
  Temperatura de utilizare
  Temperatura de utilizare: +5 / +35 °C
  Utilizaţi produsul cu mănuşi de protecţie
  Utilizaţi produsul cu mănuşi de protecţie
  Specificații tehnice

  Rezistenţa la comprimare
  UNI EN 12190

  35 N/mm²

  Rezistenţa la flexiune
  EN 196/1

  7 N/mm²

  Rezistenţa la carbonatare
  UNI EN 13295

  0.50 mm

  Rezistenţa la alunecare
  UNI EN 13036-4

  73 mm

  Impermeabilitate Darcy

  10⁻¹⁰ cm/s

  pH

  > 12

  Reacție la foc
  EN 13501-1

  A1

  Modul elastic static
  EN 13142

  20000 N/mm²

  Forţa de aderenţă
  EN 1542

  1.8 N/mm²

  Densitate
  UNI EN 1015-6

  1900 kg/m³

  Absorbție capilară
  UNI EN 13057

  0.49 kg•h^0.5/m²

  Conţinut de cloruri
  UNI EN 1015-17

  <0.01 %

  Determinarea compatibilităţii termice
  UNI EN 13687-1

  1.7 mPa
  Consum
  Aproximativ 1,65 kg/m² de Repar SM pentru fiecare milimetru din grosimea pe care doriți să o realizați.
  Culori disponibile
  Gri
  Alb
  Ambalaje și dimensiuni
  Sac 25 kg
  Stocare și conservare
  A se păstra produsul în ambalajul original în mediu răcoros, uscat evitând îngheţul şi razele directe ale soarelui.
  Conținut suplimentar

  Avertizări
  Nu aplicaţi produsul în prezența luminii solare directe. Asiguraţi maturaţia umedă și protejarea suprafeţelor expuse.Informaţiile generale, precum și indicațiile și sugestiile pentru utilizarea acestui produs, cuprinse în prezenta fișă tehnică și eventual transmise și pe cale verbală sau în scris, corespund nivelului nostru actual de cunoștințe științifice și tehnice acumulate.
  Eventualele date tehnice și de performanță menționate reprezintă rezultatul unor teste de laborator, efectuate în mediu controlat și, prin urmare, pot suferi modificări, în funcție de condițiile concrete de aplicare și utilizare.

  Societatea Azichem S.R.L. va fi exonerată de orice răspundere pentru performanțe inadecvate, ce decurg dintr-o utilizare necorespunzătoare a produsului, sau determinate de defecte cauzate de factori sau elemente ce nu depind de calitatea produsului, inclusiv de o păstrare în condiții necorespunzătoare.
  Persoana ce intenționează să utilizeze produsul are obligația de a stabili, înainte de utilizare, dacă acest produs este sau nu este adecvat întrebuințării prevăzute, asumându-și orice răspundere în această privință.

  Caracteristicile tehnice și de performanță din cuprinsul prezentei fișe tehnice sunt actualizate periodic. Pentru o consultare în timp real, accesați site-ul: www.azichem.com. Data reviziei este indicată în căsuța alăturată. Această ediție anulează și înlocuiește orice altă ediție anterioară.

  Vă reamintim faptul că utilizatorul are obligația de a consulta cea mai recentă Fișă cu Date de Securitate aferentă acestui produs, fișă ce conține informațiile chimice, fizice și toxicologice, frazele de risc, precum și alte informații necesare pentru a putea transporta, utiliza și elimina produsul și ambalajele acestuia, în deplină siguranță. Pentru a o consulta, accesați site-ul: www.azichem.com.
  Se interzice aruncarea produsului și/sau ambalajului în mediul înconjurător.
  Documentație tehnică

  Richiedi info sul prodotto

   Prin trimitere, accept politica de confidențialitate

   Copyright © 2024 All Rights Reserved
   Powered by Webplease
   magnifiercross