Sanastof zoom
Sanastof image 1
Sanastof image 2
Sanastof image 3

Sanastof

Netezitor deumidificant, macroporos, de finisare

Premix cu compoziție minerală respirabilă, dezumidificant, pe bază de var natural hidraulic NHL 3.5, microsiliciu cu activitate pozzolanică, agregate selectate, microfibre cu rezistență ridicată, agregate ușoare termoizolante cu modul redus de elasticitate. Este folosit pentru îndreptare și nivelare, atât la interior, cât și la exterior. Este perfect compatibil cu mai multe substraturi: tencuieli pe bază de var, ciment-var, mortare cimentate, betoane, piatră poroasă, cărămizi. Caracteristicile sale îl fac deosebit de potrivit pentru lucrări de construcții eco și pentru restaurarea clădirilor istorice și monumentale. Dimensiunea maximă a agregatului este de 0,9 mm.
Componente
Monocomponent
Aspect
Praf
Cod vamal
3824 5090

Solicită informații despre produs

  Prin trimitere, accept politica de confidențialitate

  Certificări obținute și Norme
  EN 998-1EN 14021:2016EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR
  Linii de apartenență
  Linea prodotto Building
  Linea prodotto Opus
  Linea prodotto Sanageb
  Caracteristici și avantaje
  Unde se utilizează
  Cum se utilizează
  Date tehnice
  Conținut suplimentar
  Avertizări și precauții
  Medii

  Sanastof

  Sanastof este un produs pe bază de var hidraulic natural, caolin, praf de marmură, agregați pe bază de siliciu selecționați și materiale inerte ușoare cu un modul elastic scăzut, stabili din punct de vedere dimensional. Este un produs natural cu o transpirabilitate intrinsecă, fără urme de rășini, solvenți, diluanți și agregați radioemisivi. Produsul conține microfibre cu aderență sporită ce conferă stabilite volumetrică. Elementele inerte speciale convave rotunjite, stabile din punct de vedere dimensional, adaugă agentului netezitor caracteristici speciale de izolare termică, filtrare a sărurilor solubile posibil dăunătoare și reducere a modulului elastic. Curba granulometrică, finețea lianților și câțiva aditivi reologici de origine naturală, îi permit produsului să alunece ușor în faza de întindere, chiar și atunci când este aplicat pe suprafețe aspre sau dificile. Caracteristicile fizico-mecanice estrem de bine calibrate, garantează o compatibilitate perfectă pe suprafețe de diferite naturi, în special pe tencuieli și mortaturi tradiționale. Conținutul de microsilicați cu activitate pozzolanică conferă durabilitate netezirilor și finisajelor efectuate cu Sanastof, inclusiv în medii de expunere agresive.
  Domenii de aplicare
  Produsul se întinde ușor și rapid pe diferite suprafețe, cum ar fi spre exemplu: agenți netezitori transpiranți pentru placarea zidăriilor; agenți netezitori pe straturi modulare din fibră de lemn sau din silicat de calciu; netezirea suprafețelor tencuite; agenți netezitori ai suprafețelor din beton; netezirea și finisarea lucrărilor de renovare executate cu mortaruri pe bază de ciment; aplicarea în straturi predominant subțiri (de la 1 la 4 mm) și nivelarea simultană a golurilor, a imperfecțiunilor etc.
  În condiții extrem de nefavorabile se recomandă introducerea, între primul și a doilea strat de produs, a unei plase din fibră de sticlă rezistentă la agenții alcalini ARMACLASS 160 (plasa trebuie înecată în primul strat proaspăt de Sanastof).
  Transpirabilitatea alături de celelalte caracteristici fizico-chimice ale produsului, transformă suprafața netezită cu Sanastof într-un suport ideal pentru aplicarea oricărui tip de vopsea, și mai ales a vopselelor minerale pe bază de silicat de potasiu sau de var stins.
  Sanastof este un agent netezitor de finisare transpirant, cu modul elastic scăzut, recomandat în toate sistemele noaste de dezumidificare realizate cu produsele: Sanatigh, Caleosana, Sanawarme, Unisan, Intosana.

  Suporți permisi
  Tencuieli
  Beton
  Mortare cimentoase din var si mixte
  Cărămizi
  Pregătirea suporturilor
  Suprafețele pe care se va aplica produsul trebuie să fie curate, fără reziduuri, fără părți friabile și proieminente, fără praf etc.. Suprafețele netede trebuie înăsprită (rugozitate >= 1mm). În cazul în care suprafața suport, după operațiunile de curățare și înăsprire, este în continuare prăfuită și friabilă, îndepărtați pe uscat părțile proieminente cu spatula-peria, fie ajutați operațiunea prin spălarea cu apă a suprafeței, după care consolidați suportul prin impregnarea cu emulsia apoasă Protech Fix AC aplicată în două straturi groase, al doilea strat fiind aplicat imediat după prima întindere de Sanastof prin tehnica ”proaspăt pe proaspăt” (consumurile de Protech Fix AC pentru această operațiune de amorsare sunt cuprinse între 120 și 250 gr/m2). Umeziți bine suprafața suport cu apă înainte de a aplica produsul, anticipând și repetând de mai multe ori această operațiune în cazul suporturilor foarte poroase și absorbante sau în cazul în care vă confruntați cu un climat cald și arid.
  Modalitate de utilizare
  Adăugați în mixer aproximativ 2/3 din apa pentru amestec. Adăugați treptat Sanastof împreună cu apa necesară, continuând să amestecați până obțineți o compoziție omogenă, fără bulfără cu o consistență nedorită, ușor de întins cu spatula metalică dreaptă sau cu mistria, atât pe suprafețe verticale, cât și pe tavan. Se recomandă amestecarea cu ajutorul unei bormașini cu mixer sau cu mixere deosebit de eficiente. Raportul de apă necesar în amestec este de 25-28% din greutate (6,27-7 litri pentru un sac de 25 kg). Aplicați amestecul cu mistria sau cu lama și finisați cu drișca, buretele sau spatula. Veți obține rezultate foarte bune de finisare dacă veți întinde produsul Sanastof în două straturi (al doilea strat trebuie aplicat după uscarea primului strat). Finisarea cu ajutorul spatulei permite obținerea efectului de suprafață antică. Finisarea prin drișcuire scoate în evidență granulometria produsului. Pe suprafețe extrem de neomogene (crăpături în ceramică, diferențe de grosime, discontinuități) și în condiții nefavorabile de expunere, se recomandă introducerea, între primul și al doilea strat, a unei plase din fibră de sticlă rezistentă la agenții alcalini Armaglass 160 (plasa trebuie înecată în primul strat încă proaspăt de Sanastof).
  Metode de aplicare
  Mistrie
  Drişcă
  Maşină de tencuit
  Spatulă
  Burete
  Curățarea instrumentelor
  Apă
  Caracteristici fundamentale
  Amestecaţi cu apă
  Amestecaţi cu apă: 25 - 28 %
  Conservare
  Conservare: 12 luni
  Diametrul maxim al agregatului
  Diametrul maxim al agregatului: 0.9 mm
  Pot life
  Pot life: > 180 min
  Temperatura de utilizare
  Temperatura de utilizare: + 6 / +30 °C
  Specificații tehnice

  Rezistenţa la comprimare
  UNI EN 1015-11

  > 3 N/mm²

  Rezistenţa la flexiune
  UNI EN 1015-11

  1.5 N/mm²

  Forţa de aderenţă
  UNI EN 1542

  0.35 N/mm²

  Căldura specifică
  UNI EN 1745

  1 kJ/kgK

  Densitate
  UNI EN 1015-6

  1300 kg/m³

  Conductivitate termică

  0.297 W/mK

  Absorbție capilară
  UNI EN 1015-18

  0.73 kg•h^0.5/m²

  Conținut total reciclat
  UNI EN 14021:2021

  2.6 %

  Transpirabilitate
  UNI EN 1015-19

  13.6 μ
  Consum
  Aproximativ 1 kg/m² de Sanastof pentru fiecare milimetru din grosimea pe care doriți să o realizați (cu ajutorul a 2 - 3 kg pe metru pătrat).
  Culori disponibile
  Roz deschis (7,5 YR 8/2 Munsell®)
  Ambalaje și dimensiuni
  Sac 25 kg
  Paletă: 50 x (Sac 25 kg)
  Stocare și conservare
  A se păstra produsul în ambalajul original în mediu răcoros, uscat evitând îngheţul şi razele directe ale soarelui.
  Conținut suplimentar

  Avertizări
  Maturarea umedă prelungită şi protecţia adecvată a suprafeţor proaspete de lumina directă a soarelui, de ploaie şi de vânt sunt deosebit de importante pentru o maturare corectă.

  Este bine cunoscut faptul că lianții minerali precum varul aerian și varul hidraulic au un efect alcalin. Se recomandă așadar protejarea ochilor, folosirea mănușilor de protecție și clătirea pielii cu apă în cazul contactului direct; luați-vă aceleași măsuri de precauție ca în cazul mortarurilor normale pentru tencuieli.Informaţiile generale, precum și indicațiile și sugestiile pentru utilizarea acestui produs, cuprinse în prezenta fișă tehnică și eventual transmise și pe cale verbală sau în scris, corespund nivelului nostru actual de cunoștințe științifice și tehnice acumulate.
  Eventualele date tehnice și de performanță menționate reprezintă rezultatul unor teste de laborator, efectuate în mediu controlat și, prin urmare, pot suferi modificări, în funcție de condițiile concrete de aplicare și utilizare.

  Societatea Azichem S.R.L. va fi exonerată de orice răspundere pentru performanțe inadecvate, ce decurg dintr-o utilizare necorespunzătoare a produsului, sau determinate de defecte cauzate de factori sau elemente ce nu depind de calitatea produsului, inclusiv de o păstrare în condiții necorespunzătoare.
  Persoana ce intenționează să utilizeze produsul are obligația de a stabili, înainte de utilizare, dacă acest produs este sau nu este adecvat întrebuințării prevăzute, asumându-și orice răspundere în această privință.

  Caracteristicile tehnice și de performanță din cuprinsul prezentei fișe tehnice sunt actualizate periodic. Pentru o consultare în timp real, accesați site-ul: www.azichem.com. Data reviziei este indicată în căsuța alăturată. Această ediție anulează și înlocuiește orice altă ediție anterioară.

  Vă reamintim faptul că utilizatorul are obligația de a consulta cea mai recentă Fișă cu Date de Securitate aferentă acestui produs, fișă ce conține informațiile chimice, fizice și toxicologice, frazele de risc, precum și alte informații necesare pentru a putea transporta, utiliza și elimina produsul și ambalajele acestuia, în deplină siguranță. Pentru a o consulta, accesați site-ul: www.azichem.com.
  Se interzice aruncarea produsului și/sau ambalajului în mediul înconjurător.
  Video
  Documentație tehnică

  Solicită informații despre produs

   Prin trimitere, accept politica de confidențialitate

   Copyright © 2024 All Rights Reserved
   Powered by Webplease
   magnifiercross