Syntech Pavicrom SBV zoom
Syntech Pavicrom SBV image 1
Syntech Pavicrom SBV image 2
Syntech Pavicrom SBV image 3

Syntech Pavicrom SBV

Epoxy paint for concrete floors without vapor barrier

Colored two-component finish, permeable to water vapour, based on epoxy resins in water dispersion. Ideal for the pigmented coating of industrial floors and concrete constructions in general with residual humidity and without vapor barrier. Surfaces treated with Syntech Pavicrom SBV are easy to clean and guarantee excellent resistance to mechanical wear, as well as being highly resistant to water, alkaline solutions, detergents and hydrocarbons (petroleum, diesel, petrol, etc.) .
Componente
Bicomponent
Aspect
Lichid dens
Cod vamal

Solicită informații despre produs

  Prin trimitere, accept politica de confidențialitate

  Linii de apartenență
  Linea prodotto Floor
  Linea prodotto Infratech
  Unde se utilizează
  Cum se utilizează
  Date tehnice
  Avertizări și precauții
  Suporți permisi
  Beton
  Prefabricaţi
  Şape de substrat
  Metode de aplicare
  Rulou
  Stropire
  Panou
  Curățarea instrumentelor
  Apă
  Caracteristici fundamentale
  Aplicaţi două straturi
  Aplicaţi două straturi
  Conservare
  Conservare: 12 luni
  Fără solvenţi
  Fără solvenţi
  Greutate specifică
  Greutate specifică: 1.33 kg/l
  Pot life
  Pot life: 60 min
  Raport de amestec
  Raport de amestec: 1:1.2 _
  Utilizaţi produsul cu mănuşi de protecţie
  Utilizaţi produsul cu mănuşi de protecţie
  Specificații tehnice

  Permeabilitate la vaporii de apă
  EN ISO 7783-1

  Sd < 5 m

  Aderenta prin tractiune directa
  EN 1542

  ≥ 2.0 N/mm²

  Rezistența la abraziune
  Taber EN ISO 5470-1

  > 3000 mg
  Rezistent la agenții chimici

  Întărire completă la 20°C

  7 zi

  Interval de acoperire la 20°C

  24-48 h

  < 140 g/cm³

  Întărire la atingere la 20°C

  6 h

  Absorbție capilară
  EN 1062-3

  < 0.1

  Permeabilitate la CO2
  EN 1062-6

  Sd > 50 m

  Vâscozitate
  Brookfield ASTM D 2196

  150.000 ± 5000 mPas
  Culori disponibile
  Cartella colori RAL classic
  Ambalaje și dimensiuni
  Găleată 2.5 kg [A]
  Găleată 3 kg [B]
  Kit: 1 Găleată 2.5 kg [A] + 1 Găleată 3 kg [B]
  Găleată 5 kg [A]
  Găleată 6 kg [B]
  Kit: 1 Găleată 5 kg [A] + 1 Găleată 6 kg [B]
  Stocare și conservare
  A se feri de îngheţ.
  Avertizări
  Informaţiile generale, precum și indicațiile și sugestiile pentru utilizarea acestui produs, cuprinse în prezenta fișă tehnică și eventual transmise și pe cale verbală sau în scris, corespund nivelului nostru actual de cunoștințe științifice și tehnice acumulate.
  Eventualele date tehnice și de performanță menționate reprezintă rezultatul unor teste de laborator, efectuate în mediu controlat și, prin urmare, pot suferi modificări, în funcție de condițiile concrete de aplicare și utilizare.

  Societatea Azichem S.R.L. va fi exonerată de orice răspundere pentru performanțe inadecvate, ce decurg dintr-o utilizare necorespunzătoare a produsului, sau determinate de defecte cauzate de factori sau elemente ce nu depind de calitatea produsului, inclusiv de o păstrare în condiții necorespunzătoare.
  Persoana ce intenționează să utilizeze produsul are obligația de a stabili, înainte de utilizare, dacă acest produs este sau nu este adecvat întrebuințării prevăzute, asumându-și orice răspundere în această privință.

  Caracteristicile tehnice și de performanță din cuprinsul prezentei fișe tehnice sunt actualizate periodic. Pentru o consultare în timp real, accesați site-ul: www.azichem.com. Data reviziei este indicată în căsuța alăturată. Această ediție anulează și înlocuiește orice altă ediție anterioară.

  Vă reamintim faptul că utilizatorul are obligația de a consulta cea mai recentă Fișă cu Date de Securitate aferentă acestui produs, fișă ce conține informațiile chimice, fizice și toxicologice, frazele de risc, precum și alte informații necesare pentru a putea transporta, utiliza și elimina produsul și ambalajele acestuia, în deplină siguranță. Pentru a o consulta, accesați site-ul: www.azichem.com.
  Se interzice aruncarea produsului și/sau ambalajului în mediul înconjurător.
  Documentație tehnică
  Caracteristici cheie

  Solicită informații despre produs

   Prin trimitere, accept politica de confidențialitate

   Copyright © 2024 All Rights Reserved
   Powered by Webplease
   magnifiercross