Unisan zoom
Unisan image 1
Unisan image 2
Unisan image 3

Unisan

Tencuială din ciment, gri, structurală, deumidificantă, consolidantă

Mortar compozit, armat cu fibre, consolidant, dezumidificator, de culoare gri, utilizat pentru refacerea structurală a pereților de zidărie ai clădirilor istorice și monumentale. Nu conține substanțe potențial dăunătoare zidăriei și este compus din var hidraulic natural NHL 3.5 și lianți hidraulici fără săruri solubile, silice cu activitate pozzolanică, agregate silicocalcaroase selecționate, agenți specifici de reducere a contracției și fibre READYMESH rezistente la mediu alcalin care oferă o rezistență ridicată la încovoiere și o creștere a forței de rupere mortarului. Ideal pentru restaurarea structurală, împreună cu plasele din fibră de sticlă ARMAGLASS STRUCTURA, a pereților clădirilor istorice sau a monumentelor, care se sfărâmă.
Componente
Monocomponent
Aspect
Praf
Cod vamal
3824 5090

Solicită informații despre produs

  Prin trimitere, accept politica de confidențialitate

  Certificări obținute și Norme
  EN 1504-3EN 998-1EN 14021:2021Cert. Antisfondellamento Solai
  Linii de apartenență
  Linea prodotto Building
  Linea prodotto Opus
  Linea prodotto Sanageb
  Unde se utilizează
  Cum se utilizează
  Date tehnice
  Conținut suplimentar
  Avertizări și precauții
  Domenii de aplicare
  Construirea tencuielilor şi a plăcilor armate cu ocazia lucrărilor de restaurare, realizarea tencuielilor şi a învelişurilor deumidificante cu prestaţii ridicate, zidirea cărămizilor şi a elementelor modulare.
  Suporți permisi
  Cărămizi
  Tuf
  Ziduri mixte
  Ziduri din cărămidă cu goluri
  Ziduri din piatră
  Pregătirea suporturilor
  Suprafeţele pe care se va aplica produsul trebuie să fie curate, fără reziduuri, fără părţi friabile sau neadecvate, fără praf etc, saturate cu apă în mod adecvat până când ajung în starea "sature în condiţii de suprafaţă uscată".

  În cazul realizării plăcilor armate structurale, consolidante, va trebui să aplicaţi o plasă sudată de armătură corespunzătoare, fixată cu PROFIX, Grout Micro-J, Repar Tix G2 sau Syntech IC 55.

  Modalitate de utilizare
  Introduceţi în mixer circa 2/3 din apa pentru amestec, adăugaţi Unisan şi apa rămasă; continuaţi să amestecaţi până obţineţi un amestec omogen şi fără bulgări. Apa din amestec trebuie să fie circa 12-14% din greutatea sacului. După ce aţi terminat de amestecat, aşeptaţi cateva minute înainte de aplicare. Aplicaţi amestecul cu mistria sau drişca sau cu o maşină de tencuit (de genul PFT modelul G4).
  Nu aplicaţi în condiţii de lumină directă a soarelui sau ventilaţie excesivă. Asiguraţi protecţia şi maturarea umedă prelungită a suprafeţelor expuse.

  Metode de aplicare
  Mistrie
  Drişcă
  Maşină de tencuit
  Dreptar
  Curățarea instrumentelor
  Apă
  Caracteristici fundamentale
  Amestecaţi cu apă
  Amestecaţi cu apă: 14 %
  Conservare
  Conservare: 12 luni
  Diametrul maxim al agregatului
  Diametrul maxim al agregatului: 1.5 mm
  Grosimea maximă recomandată
  Grosimea maximă recomandată: 40 mm
  Grosimea minimă recomandată
  Grosimea minimă recomandată: 20 mm
  Neinflamabil
  Neinflamabil
  Pot life
  Pot life: 60 min
  Temperatura de utilizare
  Temperatura de utilizare: +5 / +35 °C
  Utilizaţi produsul cu mănuşi de protecţie
  Utilizaţi produsul cu mănuşi de protecţie
  Specificații tehnice

  Rezistenţa la comprimare
  EN 12190

  > 20 N/mm²

  Rezistenţa la flexiune
  EN 12190

  > 4 N/mm²

  Transpirabilitate
  UNI EN 1015-19

  11 μ

  Conținut de material reciclat preconsum
  UNI EN ISO 14021:2021

  2.17 %

  Conținut de material reciclat post-consum
  UNI EN ISO 14021:2021

  0.15 %

  Conținut de material reciclat subprodus
  UNI EN ISO 14021:2021

  1.10 %

  Conținut total reciclat
  UNI EN ISO 14021:2021

  3.42 %

  Raport apă/lianţi

  0.45

  Densitate
  UNI EN 1015-6

  1700 kg/m³

  Absorbție capilară
  UNI EN 1015-18

  0.14 kg•h^0.5/m²

  pH

  > 12

  Forţa de aderenţă
  UNI EN 1015-12

  > 0.9 N/mm²

  Modul elastic static
  EN 13412

  11700 N/mm²

  Reacție la foc
  EN 13501-1

  A1

  Conductivitatea termică
  UNI EN 12667

  0.30 W/mK
  Consum
  Aproximativ 15 kg/m² de Unisan pentru fiecare centimetru de grosime pe care doriți să-l realizați (aproximativ 1500 kg pentru fiecare metru cub).
  Culori disponibile
  Gri
  Ambalaje și dimensiuni
  Sac 25 kg
  Paletă: 50 x (Sac 25 kg)
  Stocare și conservare
  A se păstra produsul în ambalajul original în mediu răcoros, uscat evitând îngheţul şi razele directe ale soarelui.
  Conținut suplimentar

  Avertizări
  Informaţiile generale, precum și indicațiile și sugestiile pentru utilizarea acestui produs, cuprinse în prezenta fișă tehnică și eventual transmise și pe cale verbală sau în scris, corespund nivelului nostru actual de cunoștințe științifice și tehnice acumulate.
  Eventualele date tehnice și de performanță menționate reprezintă rezultatul unor teste de laborator, efectuate în mediu controlat și, prin urmare, pot suferi modificări, în funcție de condițiile concrete de aplicare și utilizare.

  Societatea Azichem S.R.L. va fi exonerată de orice răspundere pentru performanțe inadecvate, ce decurg dintr-o utilizare necorespunzătoare a produsului, sau determinate de defecte cauzate de factori sau elemente ce nu depind de calitatea produsului, inclusiv de o păstrare în condiții necorespunzătoare.
  Persoana ce intenționează să utilizeze produsul are obligația de a stabili, înainte de utilizare, dacă acest produs este sau nu este adecvat întrebuințării prevăzute, asumându-și orice răspundere în această privință.

  Caracteristicile tehnice și de performanță din cuprinsul prezentei fișe tehnice sunt actualizate periodic. Pentru o consultare în timp real, accesați site-ul: www.azichem.com. Data reviziei este indicată în căsuța alăturată. Această ediție anulează și înlocuiește orice altă ediție anterioară.

  Vă reamintim faptul că utilizatorul are obligația de a consulta cea mai recentă Fișă cu Date de Securitate aferentă acestui produs, fișă ce conține informațiile chimice, fizice și toxicologice, frazele de risc, precum și alte informații necesare pentru a putea transporta, utiliza și elimina produsul și ambalajele acestuia, în deplină siguranță. Pentru a o consulta, accesați site-ul: www.azichem.com.
  Se interzice aruncarea produsului și/sau ambalajului în mediul înconjurător.
  Documentație tehnică
  Caracteristici cheie

  Solicită informații despre produs

   Prin trimitere, accept politica de confidențialitate

   Copyright © 2024 All Rights Reserved
   Powered by Webplease
   magnifiercross