Bond Idro zoom
Bond Idro image 1
Bond Idro image 2
Bond Idro image 3

Bond Idro

Latex consolidant, impregnant cu hidrofugare reactivă internă.

Latex adeziv compus dintr-o emulsiune de polimeri sintetici, lianţi şi consolidanţi, agenţi de hidrofugare reactivă pentru flexibilizarea şi hidrofobizarea tencuielilor, a mortarelor şi a laptelui de ciment.
Componente
Monocomponent
Aspect
Lichid
Cod vamal
3816 0000

Solicită informații despre produs

  Prin trimitere, accept politica de confidențialitate

  Linii de apartenență
  Linea prodotto Building
  Linea prodotto Infratech
  Caracteristici și avantaje
  Unde se utilizează
  Cum se utilizează
  Date tehnice
  Conținut suplimentar
  Avertizări și precauții

  Bond Idro

  Acţiunea produsului Bond Idro se bazează pe interacţiunea unui agent reactiv specific, hidrofil în forma lui oringinală, capabil să devină hidrofob în urma reacţiei cu cumpuşii de ciment şi var.
  Domenii de aplicare
  Protecţie impermeabilă, consolidantă a faţadelor din beton, a tencuielilor pe bază de ciment sau var, a pavajelor din beton etc. Confecţionarea amestecurilor de înveliş protectiv şi impermeabilizare pe bază de lianţi hidraulici. Protecţia maturantă (curing) cu efect impregnant a conglomeratelor proaspete. Confecţionarea mortarelor de completare pentru zidirea blocurilor din ciment-argilă la vedere.
  Suporți permisi
  Tencuieli
  Beton
  Mortare cimentoase din var si mixte
  Modalitate de utilizare
  Amestecaţi produsul înainte de folosire şi preparaţi o soluţie conform indicaţiilor din tabelul următor în funcţie de utilizarea dorită.
  Pentru a determina în mod corect amestecurile de folosit şi pentru verificarea conformităţii produsului în funcţie de necesităţile specifice este indispensabilă efectuarea unor probe preliminare.

  Metode de aplicare
  Adăugare la alţi componenţi
  Perie
  Stropire
  Curățarea instrumentelor
  Apă
  Caracteristici fundamentale
  Conservare
  Conservare: 12 luni
  Fără solvenţi
  Fără solvenţi
  Greutate specifică
  Greutate specifică: 1.10 kg/dm³
  Neinflamabil
  Neinflamabil
  Temperatura de utilizare
  Temperatura de utilizare: +5 / +35 °C
  Specificații tehnice
  Material netoxic
  Consum
  Consultați tabelul prezentat în fișa tehnică a produsului.
  Culori disponibile
  Alb
  Ambalaje și dimensiuni
  Canistră 5 kg
  Canistră 10 kg
  Canistră 25 kg
  Stocare și conservare
  A se feri de îngheţ.
  Conținut suplimentar

  Doze indicative

  Modalitățile și cantitățile de utilizare variază în funcție a nevoii de utilizare, pe baza amestecurilor indicativ mai jos:

  UTILIZARE

  Raportul Bond Idro / apă

  Raportul inert / inert

  Dimensiunea maximă inertă

  Mortar pentru restaurare 

  Grosime ≤ 1 cm

  Grosime> 1 cm

  1: 1

  1: 2

  De la 1: 1 la 1: 3

  De la 1: 2 la 1: 4

  1 - 3 mm

  2 - 6 mm

  tencuielilor 

  1: 3

  De la 1: 1 la 1: 3

  1 - 3 mm

  Ciment lichid

  1: 1

  Liant doar 3 - 4 părți în greutate

  -----------

  Consolidarea ipsosului și a zidăriei

  De la 1: 1 la 1: 2

  -----------

  -----------

   

  Avertizări
  Informaţiile generale, precum și indicațiile și sugestiile pentru utilizarea acestui produs, cuprinse în prezenta fișă tehnică și eventual transmise și pe cale verbală sau în scris, corespund nivelului nostru actual de cunoștințe științifice și tehnice acumulate.
  Eventualele date tehnice și de performanță menționate reprezintă rezultatul unor teste de laborator, efectuate în mediu controlat și, prin urmare, pot suferi modificări, în funcție de condițiile concrete de aplicare și utilizare.

  Societatea Azichem S.R.L. va fi exonerată de orice răspundere pentru performanțe inadecvate, ce decurg dintr-o utilizare necorespunzătoare a produsului, sau determinate de defecte cauzate de factori sau elemente ce nu depind de calitatea produsului, inclusiv de o păstrare în condiții necorespunzătoare.
  Persoana ce intenționează să utilizeze produsul are obligația de a stabili, înainte de utilizare, dacă acest produs este sau nu este adecvat întrebuințării prevăzute, asumându-și orice răspundere în această privință.

  Caracteristicile tehnice și de performanță din cuprinsul prezentei fișe tehnice sunt actualizate periodic. Pentru o consultare în timp real, accesați site-ul: www.azichem.com. Data reviziei este indicată în căsuța alăturată. Această ediție anulează și înlocuiește orice altă ediție anterioară.

  Vă reamintim faptul că utilizatorul are obligația de a consulta cea mai recentă Fișă cu Date de Securitate aferentă acestui produs, fișă ce conține informațiile chimice, fizice și toxicologice, frazele de risc, precum și alte informații necesare pentru a putea transporta, utiliza și elimina produsul și ambalajele acestuia, în deplină siguranță. Pentru a o consulta, accesați site-ul: www.azichem.com.
  Se interzice aruncarea produsului și/sau ambalajului în mediul înconjurător.
  Documentație tehnică

  Solicită informații despre produs

   Prin trimitere, accept politica de confidențialitate

   Copyright © 2024 All Rights Reserved
   Powered by Webplease
   magnifiercross